Obserwuj
Małgorzata Turczyk
Małgorzata Turczyk
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo dziecka do edukacji: założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne
M Kozak
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013
312013
Kształcenie na odległość a prawa dziecka: nowe wymiary szkolnej ekskluzji w czasach epidemii COVID-19
M Turczyk, S Jaskulska
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 15 (57), 2020
62020
Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej: zarys dydaktyki szczegółowej
M Turczyk
Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
62014
Dobre, lepsze, instrumentalne, czyli rzecz o poszukiwaniu dobrego prawa w systemie oświaty w Polsce
M Turczyk
Rocznik Pedagogiczny 39, 2016
42016
Distance education and children’s rights: New Dimensions of school exclusion during the COVID-19 outbreak
M Turczyk, S Jaskulska
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 15 (3 (57)), 9-20, 2020
32020
Dzieciństwo, dziecko i jego dobro w perspektywie Korczakowskiej
M Turczyk, J Kusztal
Problemy Wczesnej Edukacji 46 (3), 7-15, 2019
32019
Wsparcie procesu readaptacji społecznej skazanych na przykładzie programu „Teatr, Mama, Tata i Ja”
A Dąbrowska, J Kusztal, M Turczyk
Archiwum Kryminologii, 335-363, 2019
32019
Ochrona dziecka w sytuacji rozstania rodziców–konceptualizacja przedmiotu badań
M Turczyk
Rocznik Pedagogiczny 42, 197-204, 2020
22020
Obrona nowożytnej koncepcji praw dziecka. Kilka refleksji w kontekście myśli pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau
M Kozak
Problemy Wczesnej Edukacji 29 (2), 23-32, 2015
22015
Filozoficzno-prawne aspekty uzasadnienia prawa do równości w edukacji
T Leś, M Kozak
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk …, 2015
22015
Zasada dobra dziecka i jej implikacje dla socjalizacji prawnej w środowisku szkolnym
M Kozak, J Kusztal
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 9 (34/4), 89-104, 2014
22014
Zachęty inwestycyjne z funduszy publicznych. Wsparcie inwestycji w sektorze spożywczym
M Turczyk
Przemysł Spożywczy 12 (62), 2008
22008
Rozwód i co dalej?
M Turczyk, H Drachal
Głos Nauczycielski 104 (29-30), 2021
2021
Edukacja na rzecz praw dziecka/człowieka w szkole
M Turczyk
Hejnał Oświatowy, 2021
2021
Polish Pedagogy in the Early 20th Century: The Emergence of the Concept of Children’s Rights.
M Turczyk
Polska Myśl Pedagogiczna 7 (Numer 7), 159-176, 2021
2021
REALISING THE CHILD'S RIGHTS IN EARLY CHILDHOOD IN THE CONTEXT OF CHILDREN’S SOCIAL PARTICIPATION: THE CASE OF THE CHILD’S RIGHT TO A FAMILY
M Turczyk
Society Register 5 (2), 69-82, 2021
2021
Social Rehabilitation of Prisoners on the Basis of the Programme “Theatre, Mummy, Daddy and Me” in the Light of Document Analysis
A Dąbrowska, JJ Kusztal, M Turczyk
Studia Paedagogica Ignatiana 23 (3), 63-82, 2020
2020
Dzieci w sytuacji rozstania rodziców: I Ogólnopolska Konferencja Dialogu
M Turczyk
Niebieska Linia, 2020
2020
Bezpieczny uczeń w Krakowie: analiza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki w szkole
M Borkowska-Żebrowska, K Czaczuń, J Kusztal, M Piasecka, M Turczyk
Kraków: Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2020
2020
Child Protection in the Event of Parents’ Divorce–Conceptualization of the Subject of the Study
M Turczyk
Yearbook of Pedagogy 42 (1), 197-204, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20