Ryszard Rolbiecki
Ryszard Rolbiecki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Transport wodny śródlądowy
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki, W Rydzkowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007
502007
Polityka rozwoju transportu
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
232013
Transport wodny śródlądowy: funkcjonowanie i rozwój
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
152014
Sytuacja przedsiębiorstw PKS po deregulacji samochodowego rynku transportowego
W Rydzkowski, R Rolbiecki
Przegląd Komunikacyjny 6, 16-20, 1996
151996
Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E-70
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki, A Gus-Puszczewicz
Sopot, wrzesień, 2011
132011
Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym
R Rolbiecki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
132009
Mapa śródlądowych dróg wodnych
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w …, 2008
122008
Inteligentne systemy transportowe w świetle europejskiej polityki transportowej
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 65-72, 2010
102010
Analiza dyskryminacji w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
R Rolbiecki
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 22-24, 2000
92000
Infrastruktura transportu: Europa, Polska-teoria i praktyka
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
82018
Infrastruktura transportu, wyd
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008
82008
Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Etap I: Społeczno-ekonomiczne przesłanki zagospodarowania dolnej Wisły …, 2015
72015
Czy w Polsce jest potrzebny transport wodny śródlądowy?
R Rolbiecki
Współczesna Gospodarka 5 (2), 2014
72014
Możliwości rozwoju portów śródlądowych w Polsce jako centrów logistycznych
W Rydzkowski, R Rolbiecki
LogForum 1 (2), 1-10, 2005
72005
Koncepcja rozwoju transportu wodnego śródlądowego, jako element spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego, ekspertyza do SRT
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2010
62010
Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Energa SA, 2017
52017
Koncepcja strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Sopot, 57-60, 2007
52007
Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula
K Wojewódzka-Król, R Rolbiecki
Acta energetica, 2013
42013
Polskie przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej przed przyjęciem RP do Unii Europejskiej
K Wojewódzka-Król, W Rydzkowski, R Rolbiecki
Przegląd Komunikacyjny 39 (10), 19-23, 2000
42000
Funkcja transportowa największych polskich portów morskich
H Klimek, R Rolbiecki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 79-90, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20