Sławomir Kaptacz
Sławomir Kaptacz
University of Silesia in Katowice, Faculty of Computer Science and Materials Science
Verified email at us.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Properties of ultra‐high‐molecular‐weight polyethylene with a structure modified by plastic deformation and electron‐beam irradiation
J Cybo, J Maszybrocka, P Duda, Z Bartczak, A Barylski, S Kaptacz
Journal of applied polymer science 125 (6), 4197-4208, 2012
112012
Radiation–chemical modification of PTFE in the presence of graphite
A Barylski, J Maszybrocka, M Kupka, K Aniołek, S Kaptacz
Journal of Applied Polymer Science 132 (31), 2015
82015
Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową
P Duda, M Bara, S Kaptacz
Tribologia, 77-85, 2010
52010
Tribological Properties of Ceramic-Carbon Surface Layers Obtained in Electrolytes With a Different Graphite Content
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, 66-70, 2008
52008
The influence of the type of polypropylene and the length of the flow path on the structure and properties of injection molded parts with the weld lines
E Bociąga, S Kaptacz, P Duda, A Rudawska
Polymer Engineering & Science 59 (8), 1710-1718, 2019
42019
Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ślizgowym z kompozytami polimerowymi
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
Tribologia, 23-32, 2009
42009
Mechanical Properties of Graphene Oxide-Copper Composites
P Duda, R Muzyka, Z Robak, S Kaptacz
22016
Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych przeznaczonych na płatki zastawek serca
P Duda, K Jurkiewicz, S Kaptacz, J Szymańska
Tribologia, 2014
22014
Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową
M Bara, P Duda, S Kaptacz
Tribologia, 21-32, 2011
22011
The impact of the conditions of obtaining Al2O3/WS2 layers on their tribological properties
J Korzekwa, W Skoneczny, S Kaptacz
Logistyka, 2009
22009
Novel Organic Material Induced by Electron Beam Irradiation for Medical Application
A Barylski, K Aniołek, AS Swinarew, S Kaptacz, J Gabor, Z Waśkiewicz, ...
Polymers 12 (2), 306, 2020
12020
Analysis of tribological properties of selected ptfe-based polymer composites in a sliding interaction with aluminium oxide (Al2O3)
W Skoneczny, S Kaptacz, A Barylski, T Kmita
Tribologia, 2018
12018
Characterization of Tribological Properties of Oxide Layers Obtained on Titanium in Different Friction Couples
K Aniołek, A Barylski, M Kupka, S Kaptacz, P Czajerek
Tribologia, 2018
12018
Thermal, mechanical, and tribological properties of PTFE composite with 20% graphite content irradiated with an electron beam
A Barylski, S Kaptacz, W Skoneczny, M Kupka, K Aniołek
Tribologia, 2017
12017
Tribological characteristics of carbon materials subjected to annealing intended for use in heart valves
P Duda, K Jurkiewicz, S Kaptacz, P Salwa
Tribologia, 49--60, 2016
12016
The effect of irradiation with an electron beam on mechanical, sclerometric, and tribological properties of PTFE with a graphite additive
A Barylski, S Kaptacz, K Aniołek, M Kupka
Tribologia, 2016
12016
Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE, POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą
P Duda, M Bara, S Kaptacz
Tribologia, 53-60, 2012
12012
Tribologiczne właściwości ceramiczno-węglowych warstw powierzchniowych otrzymywanych w elektrolitach o różnej zawartości grafitu
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
Eksploatacja i Niezawodność, 66-70, 2008
12008
Tribological and Mechanical Behavior of Graphite Composites of Polytetrafluoroethylene (PTFE) Irradiated by the Electron Beam
A Barylski, AS Swinarew, K Aniołek, S Kaptacz, J Gabor, A Stanula, ...
Polymers 12 (8), 1676, 2020
2020
Sclerometric and Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene with 40% Bronze Content Formed by Electron Beam Irradiation
A Barylski, K Aniołek, S Kaptacz
Tribologia, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20