Sławomir Kaptacz
Sławomir Kaptacz
University of Silesia in Katowice, Faculty of Science and Technology
Verified email at us.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Properties of ultra‐high‐molecular‐weight polyethylene with a structure modified by plastic deformation and electron‐beam irradiation
J Cybo, J Maszybrocka, P Duda, Z Bartczak, A Barylski, S Kaptacz
Journal of applied polymer science 125 (6), 4197-4208, 2012
112012
Radiation–chemical modification of PTFE in the presence of graphite
A Barylski, J Maszybrocka, M Kupka, K Aniołek, S Kaptacz
Journal of Applied Polymer Science 132 (31), 2015
82015
The influence of the type of polypropylene and the length of the flow path on the structure and properties of injection molded parts with the weld lines
E Bociąga, S Kaptacz, P Duda, A Rudawska
Polymer Engineering & Science 59 (8), 1710-1718, 2019
72019
Tribological properties of ceramic-carbon surface layers obtained in electrolytes with a different graphite content
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 66-70, 2008
62008
Mechanical Properties of Graphene Oxide-Copper Composites
P Duda, R Muzyka, Z Robak, S Kaptacz
52016
Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową
P Duda, M Bara, S Kaptacz
Tribologia, 77-85, 2010
52010
Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ślizgowym z kompozytami polimerowymi
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
42009
The effect of deep cryogenic treatment and precipitation hardening on the structure, micromechanical properties and wear of the Mg–Y-Nd-Zr alloy
A Barylski, K Aniołek, G Dercz, M Kupka, S Kaptacz
Wear 468, 203587, 2021
22021
Novel Organic Material Induced by Electron Beam Irradiation for Medical Application
A Barylski, K Aniołek, AS Swinarew, S Kaptacz, J Gabor, Z Waśkiewicz, ...
Polymers 12 (2), 306, 2020
22020
Analysis of tribological properties of selected ptfe-based polymer composites in a sliding interaction with aluminium oxide (Al2O3)
W Skoneczny, S Kaptacz, A Barylski, T Kmita
Tribologia, 2018
22018
Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych przeznaczonych na płatki zastawek serca
P Duda, K Jurkiewicz, S Kaptacz, J Szymańska
Tribologia, 2014
22014
Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową
M Bara, P Duda, S Kaptacz
Tribologia, 21-32, 2011
22011
The impact of the conditions of obtaining Al2O3/WS2 layers on their tribological properties
J Korzekwa, W Skoneczny, S Kaptacz
Logistyka, 2009
22009
Tribological and Mechanical Behavior of Graphite Composites of Polytetrafluoroethylene (PTFE) Irradiated by the Electron Beam
A Barylski, AS Swinarew, K Aniołek, S Kaptacz, J Gabor, A Stanula, ...
Polymers 12 (8), 1676, 2020
12020
Characterization of Tribological Properties of Oxide Layers Obtained on Titanium in Different Friction Couples
K Aniołek, A Barylski, M Kupka, S Kaptacz, P Czajerek
Tribologia, 2018
12018
Thermal, mechanical, and tribological properties of PTFE composite with 20% graphite content irradiated with an electron beam
A Barylski, S Kaptacz, W Skoneczny, M Kupka, K Aniołek
12017
Tribological characteristics of carbon materials subjected to annealing intended for use in heart valves
P Duda, K Jurkiewicz, S Kaptacz, P Salwa
12016
The effect of irradiation with an electron beam on mechanical, sclerometric, and tribological properties of PTFE with a graphite additive
A Barylski, S Kaptacz, K Aniołek, M Kupka
12016
Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE, POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą
P Duda, M Bara, S Kaptacz
Tribologia, 53-60, 2012
12012
Tribologiczne właściwości ceramiczno-węglowych warstw powierzchniowych otrzymywanych w elektrolitach o różnej zawartości grafitu
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
Eksploatacja i Niezawodność, 66-70, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20