Sławomir Kaptacz
Sławomir Kaptacz
University of Silesia in Katowice, Faculty of Computer Science and Materials Science
Verified email at us.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Properties of ultra‐high‐molecular‐weight polyethylene with a structure modified by plastic deformation and electron‐beam irradiation
J Cybo, J Maszybrocka, P Duda, Z Bartczak, A Barylski, S Kaptacz
Journal of applied polymer science 125 (6), 4197-4208, 2012
112012
Radiation–chemical modification of PTFE in the presence of graphite
A Barylski, J Maszybrocka, M Kupka, K Aniołek, S Kaptacz
Journal of Applied Polymer Science 132 (31), 2015
72015
Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową
P Duda, M Bara, S Kaptacz
Tribologia, 77-85, 2010
52010
Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ślizgowym z kompozytami polimerowymi
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
Tribologia, 23-32, 2009
42009
Mechanical Properties of Graphene Oxide-Copper Composites
P Duda, R Muzyka, Z Robak, S Kaptacz
22016
Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych przeznaczonych na płatki zastawek serca
P Duda, K Jurkiewicz, S Kaptacz, J Szymańska
Tribologia, 2014
22014
Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową
M Bara, P Duda, S Kaptacz
Tribologia, 21-32, 2011
22011
The impact of the conditions of obtaining Al2O3/WS2 layers on their tribological properties
J Korzekwa, W Skoneczny, S Kaptacz
Logistyka, 2009
22009
The influence of the type of polypropylene and the length of the flow path on the structure and properties of injection molded parts with the weld lines
E Bociąga, S Kaptacz, P Duda, A Rudawska
Polymer Engineering & Science 59 (8), 1710-1718, 2019
12019
Analysis of tribological properties of selected ptfe-based polymer composites in a sliding interaction with aluminium oxide (Al2O3)
W Skoneczny, S Kaptacz, A Barylski, T Kmita
Tribologia, 2018
12018
Thermal, mechanical, and tribological properties of PTFE composite with 20% graphite content irradiated with an electron beam
A Barylski, S Kaptacz, W Skoneczny, M Kupka, K Aniołek
Tribologia, 2017
12017
Tribological characteristics of carbon materials subjected to annealing intended for use in heart valves
P Duda, K Jurkiewicz, S Kaptacz, P Salwa
Tribologia, 49--60, 2016
12016
The effect of irradiation with an electron beam on mechanical, sclerometric, and tribological properties of PTFE with a graphite additive
A Barylski, S Kaptacz, K Aniołek, M Kupka
Tribologia, 2016
12016
Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE, POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą
P Duda, M Bara, S Kaptacz
Tribologia, 53-60, 2012
12012
Tribologiczne właściwości ceramiczno-węglowych warstw powierzchniowych otrzymywanych w elektrolitach o różnej zawartości grafitu
M Bara, W Skoneczny, S Kaptacz
Eksploatacja i Niezawodność, 66-70, 2008
12008
Novel Organic Material Induced by Electron Beam Irradiation for Medical Application
A Barylski, K Aniołek, AS Swinarew, S Kaptacz, J Gabor, Z Waśkiewicz, ...
Polymers 12 (2), 306, 2020
2020
Sclerometric and Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene with 40% Bronze Content Formed by Electron Beam Irradiation
A Barylski, K Aniołek, S Kaptacz
Tribologia, 2019
2019
Inspekcja rozdzielnicy niskiego napięcia za pomocą kamery termowizyjnej na podczerwień
A Włóczyk, S Wawrzyniak, S Kaptacz, B Bzowski
Energetyka, 2019
2019
Tribological Properties of Graphene Oxide-Metal-Carbon Composites
R Muzyka, P DuDA, Z Robak, S Kaptacz, S Drewniak
Tribologia, 2018
2018
Characterization of Tribological Properties of Oxide Layers Obtained on Titanium in Different Friction Couples
K Aniołek, A Barylski, M Kupka, S Kaptacz, P Czajerek
Tribologia, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20