Obserwuj
Maurycy Chronowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Speech and tremor tester: monitoring of neurodegenerative diseases using smartphone technology
M Chronowski, M Kłaczyński, M Dec-Ćwiek, K Porębska, K Sawczyńska
Diagnostyka (Warszawa) 21 (2), 2020
82020
Parkinson's disease diagnostics using AI and natural language knowledge transfer
M Chronowski, M Klaczynski, M Dec-Cwiek, K Porebska
arXiv preprint arXiv:2204.12559, 2022
42022
Comparison of Supervised and Self-Supervised Deep Representations Trained on Histological Images
D Rymarczyk, A Borowa, A Bracha, M Chronowski, W Ozimek, B Zieliński
MEDINFO 2021: One World, One Health–Global Partnership for Digital …, 2022
12022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–3