Obserwuj
Robert T. Ptaszek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nowa era religii?: Ruch New Age i jego doktryna–aspekt filozoficzny
RT Ptaszek
Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Academicon, 2015
12*2015
Zmierzch Europy? Perspektywy przyszłości a chrześcijaństwo
RT Ptaszek
11*2017
Dlaczego nowa duchowość nie może być realną alternatywą dla tradycyjnej religii?
RT Ptaszek
Paedagogia Christiana 35 (1), 113-126, 2015
102015
Blaustein Leopold
RT Ptaszek
Encyklopedia filozofii polskiej 1, 119-120, 2011
102011
Karnawał na „Titanicu”. Postmodernizm a współczesna kultura Zachodu
RT Ptaszek
32009
Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm kultur i religii–stanowisko Josepha Ratzingera
RT Ptaszek
32009
Polityka wyznaniowa: perspektywa Unii Europejskiej
P Mazurkiewicz, RT Ptaszek, Ł Młyńczyk
Wydawnictwo Morpho, 2018
22018
Philosophy on Relations between Religion and Spirituality
RT Ptaszek
Roczniki Kulturoznawcze 6 (3), 83-90, 2015
22015
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints and Its Doctrine: A Philosophical Approach
RT Ptaszek
Roczniki Filozoficzne 68 (1), 161-180, 2020
12020
Filozoficzno-kulturowe uwarunkowania działalności współczesnych grup kultowych
R Ptaszek
Wydawnictwo WAM, 2012
12012
„Alternatywne formy religijności i duchowości”
RT Ptaszek
W: Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji …, 2012
12012
Antony Flew. Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd? Przed. Roy A. Varghese. Tł. R. Pucek. Warszawa: Fronda 2010
RT Ptaszek
Roczniki Kulturoznawcze, 232-239, 2010
12010
Nowa nadzieja czy kolejne zagrożenie? Alternatywne ruchy religijne z punktu widzenia socjologii
RT Ptaszek
Doctrina Studia Społeczno-Polityczne 6, 245-255, 2009
12009
Metafizyka wobec zjawiska alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych
RT Ptaszek
12009
Początki sekt w Europie
RT Ptaszek
Doctrina. Studia społeczno-polityczne 2, 345-351, 2005
12005
SELF-DECLARATIONS OF RELIGIOUS FAITH AMONG BELIEVERS IN POLAND IN THE FACE OF THE COVID-19 PANDEMIC
RT Ptaszek, A Jabłoński, PT Nowakowski, M Gajewski
European Journal of Science and Theology 19 (3), 1-17, 2023
2023
Nowa duchowość
RT Ptaszek
2023
Ideologizacja religii–powody i zakres
RT Ptaszek
Człowiek w Kulturze, 119-135, 2022
2022
The Need and Opportunities for Philosophical Studies on Religions and Religious Movements
RT Ptaszek
Studia Gilsoniana 11 (3), 411-424, 2022
2022
Christianity: Friend or Foe of the Great Ideas?
RT Ptaszek
The Great Ideas of Religion and Freedom, 163-178, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20