Anna Wojewnik-Filipkowska
Anna Wojewnik-Filipkowska
University of Gdansk, Investment and Real Estate, Doktor nauk ekonomicznych
Verified email at wzr.ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych
A Wojewnik-Filipkowska
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2008
492008
Principles of public private partnership financing – Polish experience
A Wojewnik-Filipkowska, D Trojanowski
Journal of Property Investment & Finance 6, 1-15 (in print), 2013
412013
Understanding of public–private partnership stakeholders as a condition of sustainable development
A Wojewnik-Filipkowska, J Węgrzyn
Sustainability 11 (4), 1194, 2019
152019
Current managerial topics in public real estate asset management
A Wojewnik-Filipkowska, M Rymarzak, C Lausberg
World of Real Estate 4 (94), 5-10, 2015
102015
Investing in industrial-technology parks in city development-a cost-benefit analysis
A Wojewnik-Filipkowska, R Kowalski
Real Estate Management and Valuation 23 (1), 24-41, 2015
82015
Decision-making in corporate and municipal asset management (literature review) [http://ssrn.com/abstract=2228108]
A Wojewnik-Filipkowska, M Rymarzak
International Journal of Real Estate Studies (INTRESTS) 17, 1-14 (in print), 2013
8*2013
Rationalisation of Investment Decisions in the Sustainable Management of Urban Development–is a New Paradigm Needed?
A Wojewnik-Filipkowska
Problemy Ekorozwoju–Problems Of Sustainable Development 12 (1), 79-90, 2017
62017
Public private cooperation in sustainable city development - the case study of public-private partnership in railway station area regeneration project [http://www.fig.net/pub …
A Wojewnik-Filipkowska
Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the …, 2012
5*2012
Obstacles and challenges in applying stakeholder analysis to infrastructure projects
A Wojewnik-Filipkowska, A Dziadkiewicz, W Dryl, T Dryl, R Bęben
Journal of Property Investment & Finance, 2019
42019
The impact of financing strategies on efficiency of a municipal development project
A Wojewnik-Filipkowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 308-324, 2016
42016
Znaczenie i odmienność partnerstwa w inwestycjach rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych inwestycji w Gdańsku
A Wojewnik-Filipkowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
42011
Decision-making in the European Municipal Real Estate Management–A Case Study Approach
C Lausberg, A Wojewnik-Filipkowska
World of Real Estate Journal (Swiat Nieruchomosci), 23-30, 2017
32017
Real Estate-Related Decisions in European Cities
C Lausberg, A Wojewnik-Filipkowska, M Rymarzak
ERES, 2013
32013
Zasady finansowania inwestycji rewitalizacyjnych na przykładzie wybranych inwestycji w Gdańsku i Sopocie
A Wojewnik-Filipkowska
Inwestycje i Nieruchomości, Wyzwania XXI wieku, Nalepka A. (red.), ISBN 978 …, 2011
32011
Real estate function impact on its value exemplified by the city of Gdańsk
A Wojewnik-Filipkowska, M Rymarzak, D Trojanowski
Aestimum, ISSN 1592-6117, 1-12 (in print), 2013
22013
Inwestycje w procesie odnowy miast-koncepcja oceny efektywności projektów
A Wojewnik-Filipkowska
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 20 (3), 247-259, 2012
22012
Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rewitalizacji dzielnicy Gdańska Letnica
A Wojewnik-Filipkowska, G Anna
Problemy Rozwoju Miast, ISSN: 1733-2435 3, 103-112,, 2010
22010
Dylematy prywatyzacji infrastruktury i usług społecznych na przykładzie domu pomocy społecznej w kontekście rozwoju zrównoważonego
A Wojewnik-Filipkowska, Ż Krekora
Zarządzanie i Finanse, 537-552, 2014
12014
Uczestnicy inwestycji rewitalizacyjnej i ich motywacja
A Wojewnik-Filipkowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Inwestycje …, 2010
12010
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych-teoria i praktyka
A Wojewnik-Filipkowska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 382-394, 2004
12004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20