Follow
Ігор Кобушко
Title
Cited by
Cited by
Year
Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду
ІМ Кобушко, ЕІ Гусейнова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 124-130, 2011
552011
Управління фінансовою санацією підприємств
ВГ Боронос, ІЙ Плікус, ІМ Кобушко
Вид-во СумДУ, 2010
462010
Improvement of the mechanism of innovative development of small and medium-sized enterprises
IM Kobushko, O Jula, M Kolesnyk
Sumy State University, 2017
232017
Стратегія розвитку інвестиційного ринку: теоретичні засади та вітчизняні реалії
ІМ Кобушко
Вид-во СумДУ, 2012
202012
Финансово-экономический механизм экологизации промышленного производства
ИН Кобушко
Издательство СумГУ, 2007
172007
Офшорні зони як засіб зростання інвестиційного потенціалу
ІМ Кобушко, ЯВ Говорун, СО Панченко
Видавництво СумДУ, 2011
162011
Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки
АА Іскаков, ІМ Кобушко
Сумський державний університет, 2016
92016
Вплив зростання зовнішнього боргу на економічний та інвестиційний розвиток України
СМ Фролов, ІМ Кобушко, АМ Забіяка
Сумський державний університет, 2012
92012
Фінансове посередництво: конспект лекцій
ІМ Кобушко
ІМ Кобушко-Суми: Вид-во СумДУ, 2010
82010
Використання інформаційних технологій у фандрайзингу для соціальних проектів та стартапів
ІМ Кобушко, НВ Котенко, КО Бойко
Соціальна економіка, 93-99, 2017
72017
Методи оцінки ефективності інвестицій в залежності від виду інвестиційного проекту
ІМ Кобушко, СП Нємцева
Інвестиції: практика та досвід, 20-24, 2014
72014
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/за заг. ред. ВМ Бороноса
ВМ Боронос
Суми: Вид-во СумДУ, 2012
72012
Стратегічне управління
ІМ Кобушко, ІД Скляр
Видавництво СумДУ, 2010
72010
Механізм екологізації етапів життєвого циклу товару
АЮ Жулавський, МА Деркач, ІМ Кобушко
" ВТД" Університетська книга", 2009
72009
Основні напрямки державного регулювання інвестиційного ринку України в умовах глобалізаційних процесів
І Кобушко, Я Кобушко
Mechanism of an economic regulation, 79-87, 2015
62015
Визначення рівня конкуренції на фондовому ринку як провідному сегменті інвестиційного ринку
ІМ Кобушко
Економіка України, 33-46, 2012
62012
Моделювання попиту на інвестиційному ринку на основі застосування економетричних методів
ІМ Кобушко
Актуальні проблеми економіки, 217-229, 2012
62012
Спрощення та гармонізація митних процедур як фактори збільшення обсягів зовнішньої торгівлі держави
ІМ Кобушко, ОВ Ільченко, СІ Денисенко
Актуальні проблеми економіки, 28-36, 2015
52015
Система управління забезпеченням екологічної безпеки: організаційні, економічні та фінансові аспекти
ІВ Прожога, МЮ Абрамчук, ІМ Кобушко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
52015
Моделювання рівня відкритості інвестиційного ринку
І Кобушко
Вісник Національного банку України, 36-41, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20