Paweł Skuczyński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Status etyki prawniczej
P Skuczyński
LexisNexis Polska, 2010
34*2010
Etyka adwokatów i radców prawnych
P Skuczyński
Wydawnictwo CH Beck Sp. z oo, 2016
152016
Dwa wymiary etyki zawodowej sędziów
P Skuczyński, M Zirk-Sadowski
Kwartalnik „Krajowa Rada Sądownictwa”, 2012
102012
The Status of Legal Ethics
P Skuczyński, K Popowicz
Peter Lang GmbH, 2013
72013
Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć
P Skuczyński, S Sykuna
Wydawnictwo CH Beck, 2013
7*2013
Soft law w perspektywie teorii prawa
P Skuczyński
O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008, 2008
7*2008
Nierepresyjne funkcje odpowiedzialności dyscyplinarnej a model postępowania w sprawach dyscyplinarnych
P Skuczyński
Przegląd Legislacyjny 3, 35-53, 2017
62017
Problem zakresu odpowiedzialności moralnej profesjonalistów i jego zastosowania w etyce prawniczej
P Skuczyński
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 21-39, 2015
62015
Etyka zawodów prawniczych: etyka prawnicza
Ł Bojarski, H Gajewska-Kraczkowska, C Jaworski, A Kojder, T Kozłowski, ...
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006
62006
Etyka prawnicza: Stanowiska i perspektywy. Tom drugi
H Izdebski, P Skuczyński, P Kaczmarek, M Stępień, J Winczorek, J Zapała, ...
LexisNexis Polska, 2011
52011
Typy myśli krytycznej w prawoznawstwie. Od krytyki poznania do walki o uznanie
P Skuczyński
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
4*2014
Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne
P Skuczyński
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 7 (1), 2018
32018
Uzasadnienie refleksyjne i problem jego recepcji w teorii Roberta Alexy’ego
P Skuczyński
Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Warszawa, 2015
32015
Jakiej etyki potrzebuje sprofesjonalizowana kultura prawna?
P Skuczyński
Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011
3*2011
Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej
P Skuczyński
P. Skuczyński, P. Zawadzki (red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów …, 2008
32008
Odpowiedzialność dyscyplinarna: podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005
P Skuczyński, P Zawadzki
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
32008
Aktywizm sędziowski a etyka sędziowska w Polsce. Uwagi w stulecie niepodległości
P Skuczyński
Wolters Kluwer, 2019
22019
Kodeks etyki radcy prawnego: komentarz
A Sękowska, P Skuczyński
Fundacja Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, 2018
22018
Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów
P Skuczyński
22017
Instytucjonalizacja dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych
P Skuczyński
22014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20