ALEKSANDRA SZYMKÓW
ALEKSANDRA SZYMKÓW
Univeristy of Social Sciences and Humanities, Sopot Campus
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Self‐esteem is dominated by agentic over communal information
B Wojciszke, W Baryla, M Parzuchowski, A Szymkow, AE Abele
European Journal of Social Psychology 41 (5), 617-627, 2011
1752011
Facets of the fundamental content dimensions: Agency with competence and assertiveness—Communion with warmth and morality
AE Abele, N Hauke, K Peters, E Louvet, A Szymkow, Y Duan
Frontiers in psychology 7, 1810, 2016
1712016
Warmer hearts, warmer rooms
A Szymkow, J Chandler, H IJzerman, M Parzuchowski, B Wojciszke
Social Psychology, 2013
662013
Warmer hearts, warmer rooms: Focusing on positive communal but not agentic traits increases estimates of ambient temperature
A Szymkow, J Chandler, H IJzerman, M Parzuchowski, B Wojciszke
Social Psychology 44 (2), 167-176, 2013
662013
Well, slap my thigh: Expression of surprise facilitates memory of surprising material.
M Parzuchowski, A Szymkow-Sudziarska
Emotion 8 (3), 430, 2008
252008
From the heart: hand over heart as an embodiment of honesty
M Parzuchowski, A Szymkow, W Baryla, B Wojciszke
Cognitive Processing 15 (3), 237-244, 2014
232014
Warmer hearts, and warmer, but noisier rooms: Communality does elicit warmth, but only for those in colder ambient temperatures—Commentary on Ebersole et al.(2016)
H IJzerman, A Szymkow, M Parzuchowski
Journal of Experimental Social Psychology 67, 88-90, 2016
222016
Emotions related to others' competence and morality.
B Wojciszke, A Szymków
Polish Psychological Bulletin, 2003
222003
Psychologiczne funkcje narzekania
A Szymków, B Wojciszke, W Baryła
Czasopismo Psychologiczne 9 (1), 47-64, 2003
132003
Saying is experiencing: Affective consequences of complaining and affirmation
B Wojciszke, W Baryła, A Szymków-Sudziarska, M Parzuchowski, ...
Polish Psychological Bulletin, 2009
72009
Podstawy kulturowe i dynamika nierozwiązywalnych konfl iktów: podejście socjopsychologiczne
D Bar-Tal
Psychologia Społeczna 8 (24), 7-21, 2013
62013
When the smile is not enough: The interactive role of smiling and facial characteristics in forming judgments about trustworthiness and dominance
M Olszanowski, M Parzuchowski, A Szymków
Roczniki Psychologiczne 22 (1), 35-52, 2019
52019
„Za kulisami sceny politycznej: analiza komunikatów przedwyborczych z perspektywy psychologicznej”
A Szymków-Sudziarska
W: Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. Jacek Wasilewski, Anna …, 2012
32012
Perspectives Questionnaire: Measuring propensities to take viewpoints of agent or recipient
W Baryla, O Bialobrzeska, K Bocian, M Parzuchowski, A Szymkow, ...
Personality and Individual Differences 144, 1-10, 2019
22019
Whether you are smart or kind depends on how I feel: The influence of positive and negative mood on agency and communion perception
A Szymkow
Polish Psychological Bulletin 45 (4), 434-443, 2014
22014
Wspólnotowośæ ucieleśniona: wpływ aktywizacji cech wspólnotowych na odczuwanie temperatury
A Szymków, M Parzuchowski
Psychol. Społeczna 8, 367-379, 2013
22013
UMYSŁ UWOLNIONY
A Szymków
Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z oo, 2018
12018
Special Issue of Polish Psychological Bulletin on “Agency and communion in social cognition and behavior”
A Szymkow, D Kalka
Polish Psychological Bulletin 45 (4), 392-393, 2014
12014
Nieuchronna tendencyjność ocen moralnych
B Wojciszke, K BOCIAN, M PARZUCHOWSKI, A SZYMKÓW
Nauka, 2014
12014
Dowody na istnienie interpersonalnego skryptu narzekania—Efekty pamięciowe. Doniesienie z badania.
A Szymków-Sudziarska, B Wojciszke, W Baryła
Studia Psychologiczne, 2007
12007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20