Follow
Dawid Juszka
Dawid Juszka
AGH University of Krakow
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Subjective Evaluation of Visual Quality and Simulator Sickness of Short 360 Videos: ITU-T Rec. P.919
J Gutierrez, P Perez, M Orduna, A Singla, C Cortes, P Mazumdar, I Viola, ...
IEEE transactions on multimedia 24, 3087-3100, 2021
502021
Cross-lab study on preference of experience in 3DTV: Influence from display technology and test environment
J Li, O Kaller, F De Simone, J Hakala, D Juszka, P Le Callet
2013 Fifth International Workshop on Quality of Multimedia Experience (QoMEX …, 2013
162013
A study on order effect in a subjective experiment on stereoscopic video quality
D Juszka, Z Papir
7th International Workshop on Quality of Multimedia Experience, 2015
42015
Emerging research directions on 3d video quality assessment
J Bułat, M Grega, L Janowski, D Juszka, M Leszczuk, Z Papir, ...
User Centric Media: Second International ICST Conference, UCMedia 2010 …, 2012
32012
Evaluation of crosstalk metrics for 3D display technologies with respect to temporal luminance analysis
J Bulat, L Janowski, D Juszka, M Socha, M Grega, Z Papir
2011 IEEE International Symposium on Multimedia, 512-517, 2011
32011
Badanie korelacji pomiędzy technicznymi parametrami obrazu wideo stereoskopowego (3D) a subiektywną oceną treści wideo
D Juszka, Z Papir
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne 88 (6), 229–232, 2016
22016
Objective bitstream quality metric for 3D-HD video
D Juszka, L Janowski, Z Papir
3D Imaging (IC3D), 2013 International Conference on, 1-5, 2013
22013
Quality aware, adaptive, 3D media distribution over P2P architectures
M Leszczuk, D Juszka, L Janowski, M Grega, R Cruz, M Nunes, ...
2013 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 1133-1138, 2013
12013
Impact of the Stimulus Presentation Structure on Subjective Video Quality Assessment
T Konaszyński, D Juszka, M Leszczuk
Electronics 12 (22), 4593, 2023
2023
Analiza wpływu mikro-struktury prezentacji treści na subiektywną ocenę jakości wideo i jej stabilność
T Konaszyński, D Juszka, M Leszczuk
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2023
2023
Unsupervised category learning in perceived video quality
A Vejar, T Konaszyński, D Juszka, M Leszczuk
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2023
2023
Subjective Quality Assessment of Video Summarization Algorithms: A Crowdsourcing Approach
A Dutta, M Leszczuk, D Juszka, M Grega
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2023
2023
Impact of Content on Subjective Quality of Experience Assessment for 3D Video
D Juszka, Z Papir
Proceedings of the 2nd Workshop on Quality of Experience in Visual …, 2022
2022
Analysis of content impact on subjective quality assessment of 3D video affected by bit-rate reduction
D Juszka
2018
Towards using entertaining 3D video sequences in entertainment-oriented subjective experiments
D Juszka, Z Papir
Quality of Multimedia Experience (QoMEX), 2016 Eighth International …, 2016
2016
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt.„Explaining the Mind. Perspectives on Explanation in Cognitive Science”
D Juszka
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 131-139, 2014
2014
Implementacja nienatywnej usługi wideo na żądanie z obrazami 2- lub 3-wymiarowymi, w sieci „IPv6 QoS”
LJ Henryk Gut, Jan Rogowski, Dawid JUSZKA
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne 86 (8-9), 856–863, 2013
2013
Ocena jakości wideo 3D-HD zniekształconego przez kompresję i straty pakietów
ZP Dawid JUSZKA, Lucjan JANOWSKI
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne 85 (4), 294–297, 2012
2012
Badania subiektywne jakości QoE dla usług telewizji trójwymiarowej
D Juszka
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne 84 (6), 633–636, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19