Follow
Romuald Ziółkowski
Romuald Ziółkowski
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Obsługa ruchu turystycznego
J Gospodarek, P Gryszel, J Latosińska, A Sawińska, K Majchrzak, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
622006
Zarządzanie informacją w regionie turystycznym
R Ziółkowski
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007
222007
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim
H Kiryluk, K Michałowski, R Ziółkowski
Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2002
152002
Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego
R Ziółkowski, D Szpilko
Ekonomia i Zarządzanie, 52-73, 2012
13*2012
Zarządzanie turystyką
K Michałowski, R Ziółkowski
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2002
122002
Funkcje turystyczno-rekreacyjne obszarowej ochrony przyrody w świetle uwarunkowań prawnych
R Ziółkowski
Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach …, 2009
8*2009
Agroturystyka: stan i perspektywy rozwoju
M Jalinik, R Ziółkowski, P Białostocka, DW i Poligrafii
Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 2007
82007
Turystyka w województwie podlaskim
I Bielawska, H Kiryluk, K Michałowski, G Rąkowski, R Ziółkowski
Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe 77, 2001
82001
Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
K Michałowski, R Ziółkowski
Białystok, 2002
72002
Turystyczna Sieć Współpracy - doświadczenia w zakresie budowy klastrów turystycznych
R Ziółkowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 240-250, 2012
62012
Charakterystyka aktywności turystycznej na obszarach o dominujących walorach przyrodniczych
R Ziółkowski
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (4), 657-667, 2010
62010
Obszary chronione produktem turystycznym
R Ziółkowski, M Jalinik
Konkurencyjność produktów turystycznych, 36-47, 2009
52009
Analiza potrzeb zatrudnienia w sektorze turystycznym w regionie Polski Północno-Wschodniej
R Ziółkowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2013
42013
Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach w Białymstoku
R Ziółkowski
Przegląd komunikacyjny, 18--21, 2013
42013
Praktyczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach przyrodniczo cennych
R Ziółkowski
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2006
42006
Inteligentne Systemy Transportowe jako narzędzie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego
R Ziółkowski, Z Dziejma, D Cylko
Magazyn Autostrady, 45--48, 2016
32016
Regionalne badania ruchu turystycznego w województwie podlaskim
R Ziółkowski, D Szpilko
Agencja Wydawnicza EkoPress, 2014
32014
Współpraca przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polski północno-wschodniej
R Ziółkowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 373-386, 2012
32012
Osoby niepełnosprawne w turystyce
( red.), R Ziółkowski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
3*2010
Porównanie usług internetowych w branży hotelarskiej w Polsce i Grecji
R Ziółkowski
Innowacje w rozwoju turystyki, 411-419, 2008
3*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20