Jędrzej Skrzypczak
Jędrzej Skrzypczak
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji
J Skrzypczak
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2011
252011
Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP
J Skrzypczak
Przegląd Strategiczny 4 (7), 133-144, 2014
42014
Nowe media, dylematy, zagrożenia, szanse
J Skrzypczak
Scriptorium, 2014
32014
Bezpieczeństwo teleinformatyczne w świetle europejskiej Konwencji o cyberprzestępczości
J Skrzypczak
Przegląd Strategiczny 1 (1), 51-58, 2011
32011
Założenia przebudowy systemu publicznej radiofonii i telewizji w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych zespołu ekspertów Ministra Kultury i …
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009
32009
Problem koncesji na nadawanie programu nadawców internetowych.
J Skrzypczak
Media Studies, 2006
32006
Polska w Rosji--Rosja w Polsce: stosunki polityczne
R Paradowski, S Ossowski
Wydawn. Nauk. Instytutu Nauk Politycznych I Dziennikarstwa U, 2003
3*2003
Spór o media publiczne w Polsce w świetle standardów europejskich
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 91-112, 2015
22015
Plagiat dziel naukowych
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 213-229, 2014
22014
Problemy z defi niowaniem pojęć „radiofonia” i „telewizja” w erze cyfrowej
J Skrzypczak
Zarządzanie w kulturze 14 (4), 323-335, 2013
22013
Biopolityka wobec wyzwań postępu technologicznego w medycynie
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2012
22012
Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych w świetle regulacji krajowych i Unii Europejskiej
J Skrzypczak
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009
22009
Legal frame of NETRADIO–A project for public radio regional stations
J Skrzypczak
THE MEDIUM WITH PROMISING FUTURE, 185, 2007
22007
MEDIA POLICY ON THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION IN POLAND
J Skrzypczak
PUBLIC POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT, 49, 0
2
Regulacje prawne dotyczące koncentracji kapitału w przedsiębiorstwach medialnych w wybranych krajach Unii Europejskiej
J Skrzypczak
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 7, 88-98, 2017
12017
Przegląd orzecznictwa NSL w 2017 r.
J Skrzypczak
Medyczna Wokanda 9 (9), 201-237, 2017
12017
Radiofonia naziemna wobec wyzwań epoki cyfrowej
J Skrzypczak
Media-Kultura-Komunikacja Społeczna 4 (12), 25-41, 2016
12016
Spór o status archiwów audiowizualnych telewizji publicznej w Polsce
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 215-233, 2016
12016
The legal status of personalized radio in Europe, as exemplifi ed by the NETRADIO project in Poland
J Skrzypczak
W: M. Oliveira, F. Ribeiro (eds.), Radio, sound and Internet, 87-97, 2015
12015
International Standard Serial Number (ISSN)
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 185-195, 2014
12014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20