Jędrzej Skrzypczak
Jędrzej Skrzypczak
prof.UAM dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznań
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji
J Skrzypczak
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2011
222011
Proces kształcenia człowieka dorosłego,[w:] T
J Skrzypczak
Wujek (red) Wprowadzenie do andragogiki, Instytut Technologii Eksploatacji …, 2006
42006
Polsko-rosyjskie pogranicze–od regionu izolowanego do transgranicznego
WT Modzelewski
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 5-24, 2015
32015
Nowe media, dylematy, zagrożenia, szanse
J Skrzypczak
Scriptorium, 2014
32014
Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP
J Skrzypczak
Przegląd Strategiczny 4 (7), 133-144, 2014
32014
Bezpieczeństwo teleinformatyczne w świetle Europejskiej Konwencji o cyberprzestępczości
J Skrzypczak
Przegląd Strategiczny 1 (1), 51-58, 2011
32011
Problem koncesji na nadawanie programu nadawców internetowych.
J Skrzypczak
Media Studies, 2006
32006
Polska w Rosji--Rosja w Polsce: stosunki polityczne
R Paradowski, S Ossowski
Wydawn. Nauk. Instytutu Nauk Politycznych I Dziennikarstwa U, 2003
3*2003
Plagiat dziel naukowych
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 213-229, 2014
22014
Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych w świetle regulacji krajowych i Unii Europejskiej
J Skrzypczak
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2009
22009
Założenia przebudowy systemu publicznej radiofonii i telewizji w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych zespołu ekspertów Ministra Kultury i …
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009
22009
Regulacje prawne dotyczące koncentracji kapitału w przedsiębiorstwach medialnych w wybranych krajach Unii Europejskiej
J Skrzypczak
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 7, 88-98, 2017
12017
Przegląd orzecznictwa NSL w 2017 r.
J Skrzypczak
Medyczna Wokanda 9 (9), 201-237, 2017
12017
Radiofonia naziemna wobec wyzwań epoki cyfrowej
J Skrzypczak
Media–Kultura–Komunikacja Społeczna 12 (4), 2016
12016
The legal status of personalized radio in Europe, as exemplified by the NETRADIO project in Poland
J Skrzypczak
CECS-Publicações/eBooks, 87-97, 2015
12015
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Lekarskiego z 2013 r.
J Skrzypczak
Medyczna Wokanda 5 (5), 311-348, 2013
12013
Problemy z defi niowaniem pojęć „radiofonia” i „telewizja” w erze cyfrowej
J Skrzypczak
Zarządzanie w kulturze 14 (4), 323-335, 2013
12013
Wolność wypowiedzi i prawo do krytyki a lojalność wobec członków samorządu zawodowego–rozważania na tle orzeczenia TK w sprawie art. 53 Kodeksu Etyki Lekarskiej
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 111-124, 2008
12008
MEDIA POLICY ON THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION IN POLAND
J Skrzypczak
PUBLIC POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT, 49, 0
1
Ochrona dobrego imienia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej
J Skrzypczak
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 61-78, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20