Wiesław Breński
Wiesław Breński
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydział Humanistyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Zweryfikowany adres z uwm.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji
W Breński, A Oleksiuk
Difin, 2008
192008
Mini Leksykon Encyklopedyczny Unii Europejskiej
W Breński, M Wojciechowska
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalej im. Alcide De Gasperi, 2013
42013
Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu
W Breński
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013
42013
Państwowe Przedsiębiorstwo Poczta Polska, Telegraf i Telefon w systemie społeczno-gospodarczym państwa polskiego 1918-1991
W Breński
Wydawn. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008
32008
Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce w XX wieku
W Breński, A Oleksiuk
Novae Res-Wydawnictwo Innowacyjne, 2008
22008
Etyka i odpowiedzialność społeczna obecnie
W Breński
Praca zbiorowa, 21-30, 2008
22008
Innovative use in the e-business
W Breński
Центр развития научного сотрудничества „Управление инновациями: теория …, 2016
12016
Customer centricity and satisfaction as a key aspect of CRM,
W Breński
, Problems and Perspectives in Management, Volume 13, Issue 1, 2015,, 176-184, 2015
12015
Flexible forms of employment as an alternativeway of tackling unemployment/Elastyczne formy zatrudnienia jako alternatywne źródło walki z bezrobociem
W Breński
Jurnal of Modern Science JoMS 2/17/2013, ISNN 1734-2031, 283-296, 2013
1*2013
Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją po 1990 roku
W Breński
Przegląd Wschodnioeuropejski Nr 4/2013, ISNN 2081-1128, 243-254, 2012
12012
Poczta Polska – mechanizmy dostosowawcze na drodze do Unii Europejskiej
W Breński
Praca zbiorowa, 101-111, 0
1*
Defining business processes according to clients’ needs
W Breński
Journal of Modern Science 30 (3), 251-261, 2016
2016
Krym v geologičeskich projektach v 1917-1944 gg.
W Breński
In Naukovij visnik innovacijnich technologij: zbirnik naukovych prac 1, 53-60, 2016
2016
The EU’s policy towards economic freedom in the flow and providing mailing services,
W Breński
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2016
2016
The Influence of the Innovativeness and Changes in Education on the Science Development in the European Union
W Breński
American Journal of Educational Research 3 (10), 1253-1257, 2015
2015
Аnaliza porównawcza wysokości środków finansowych przeznaczanych na rozwój nauki w stanach zjednoczonych Ameryki Północnej i Unii Europejskiej
W Breński
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2015
2015
Outsourcing as a Business Process in an Organization
W Breński
American Journal of Educational Research 3 (9), 1168-1172, 2015
2015
The EU’S Policy Towards Racism
W Breński
News of Science and Education Nō 8(8) 2014, 44-61, 2015
2015
К вопросу о снижении научно-технического потенциала Украины
W Breński
Науково-теоретический и практтический журнал. Современный научный вестник …, 2015
2015
The influence of social and political formations on the shape of a state, the content and amendments in the law
W Breński
News of Science and Education, NR 9 (33) 2015, 129-140, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20