Obserwuj
Robert Krzyżek
Robert Krzyżek
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Verification of applicability of the Trimble RTX satellite technology with xFill function in establishing surveying control networks
R Krzyżek
Geodesy and Cartography 62 (2), 2013
122013
Reliability analysis of the results of RTN GNSS surveys of building structures using indirect methods of measurement
R Krzyżek
Geodesy and Cartography 63 (2), 2014
112014
Modernization of the method of line-line intersection using RTN GNSS technology for determining the position of corners of buildings
R Krzyzek
Artificial satellites 50 (1), 41, 2015
102015
GPS RTK technology used for indirect methods of topographical surveys
J Beluch, R Krzyżek
Technical Sciences, Suplement, 2005
92005
Aktualne problemy katastru w Polsce
M Akińcza, A Bieda, M Buśko, H Hannibal, P Hanus, R Hycner, R Krzyżek, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015
82015
Precision analysis of Trimble RTX surveying technology with xFill function in the context of obtained conversion observations
R Krzyżek
Reports on Geodesy and Geoinformatics 97, 47--70, 2014
82014
Routing corners of building structures-by the method of vector addition-measured with RTN GNSS surveying technology
R Krzyzek
Artificial satellites 50 (4), 181, 2015
72015
Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system
J Kudrys, R Krzyżek
Geomatics and environmental engineering 5 (4), 39-46, 2011
72011
Algorithm for modeling coordinates of corners of buildings determined with RTN GNSS technology using vectors translation method
R Krzyzek
Artificial Satellites 50 (3), 115, 2015
62015
Accuracy assessment in determining the location of corners of building structures using a combination of various measurement methods
R Krzyżek, A Przewięźlikowska
Reports on Geodesy and geoinformatics 104, 2017
52017
Mathematical analysis of the algorithms used in modernized methods of building measurements with RTN GNSS technology
R Krzyżek
Boletim de Ciências Geodésicas 21, 848-866, 2015
52015
Podstawy geomatyki
P Banasik, P Cichociński, J Czaja, W Góral, K Kozioł, R Krzyżek, J Kudrys, ...
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011
52011
Badania związane z zastosowaniem pomiarów satelitarnych RTK GPS do sytuacyjno-wysokościowej inwentaryzacji szczegółów terenowych
R Krzyżek
Geodezja/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 8, 57-67, 2002
52002
The SWSC Compilation Algorithm enhancing the reliability and accuracy of determining rectangular co-ordinates of corners of building structures with photogrammetric method
R Krzyżek, J Uchański, P Falkowski
Measurement 110, 154-165, 2017
42017
Innovative algorithm of vector translation method for the measurements of corners of building structures using RTN GNSS technology
R Krzyżek
Geomatics and Environmental Engineering 9 (4), 73--84, 2015
42015
Analysis of accuracy of determination of eccentric point coordinates of the KRAW permanent geodetic station in RTK GPS measuring mode with the application of the NAWGEO service …
R Krzyżek, B Skorupa
Geomatics and Environmental Engineering 6 (4), 35--46, 2012
42012
Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych
P Ćwiąkała, P Leń, G Oleniacz, R Krzyżek, E Puniach, J Wójcik-Leń, ...
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015
32015
The influence of application a simplified transformation model between reference frames ECEF and ECI onto prediction accuracy of position and velocity of GLONASS satellites
R Krzyżek, B Skorupa
Reports on Geodesy and Geoinformatics 99, 2015
32015
Evaluating the accuracy of determining coordinates of a corner of a building measured in the RTN GNSS mode, having applied the innovative algorithm of vector translation
R Krzyżek
Reports on geodesy and geoinformatics 103, 2017
22017
Wybrane zagadnienia kontroli gospodarstw rolnych w ramach programu IACS (Integrated Administration and Control System)
M Buśko, P Dukielski, R Krzyżek
Geomatics and Environmental Engineering 1 (3), 77-88, 2007
22007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20