Ewa Grudziewska
Ewa Grudziewska
adiunkt, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Zweryfikowany adres z aps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego
E Grudziewska, A Lewicka-Zelent
Difin SA, 2015
152015
Mediacja sądowa: alternatywna metoda resocjalizacyjna?
A Lewicka, E Grudziewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
92010
Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piĹ› miennictwie polskojÄ™ zycznym
K Stachyra, E Grudziewska
72007
Mediacja sądowa
A Lewicka, E Grudziewska
Alternatywna metoda resocjalizacyjna, 2010
62010
Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym
E Grudziewska
SZKO£ A SPECJALNA, 194, 2010
42010
Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych: diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych
E Grudziewska, A Lewicka-Zelent
Difin, 2015
32015
Skuteczność arteterapii w pracy z nieletnimi z młodzieżowych ośrodków wychowawczych
G Ewa, L Agnieszka
W Arteterapia. Od rozważań nad teoria do zastosowań praktycznych, Łódź …, 2011
3*2011
Kompetencje społeczne a funkcjonowanie profesjonalne pracowników socjalnych w pracy z osobami zagrożonymi marginalizacją i wykluczeniem społecznym
E Grudziewska
Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej 18, 51-60, 2015
22015
The Sense of Self-Dignity of People with Mobility Disabilities in Poland—a Survey Report
MM E. Grudziewska
Journal of Human Rights and Social Work 5, 2020
12020
Poczucie godności osobistej seniorów-komunikat z badań
E Grudziewska, M Mikołajczyk
Niepełnosprawność-Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 156-168, 2019
12019
Satysfakcja z pracy kuratorów sądowych–komunikat z badań,„
E Grudziewska
DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, 222, 2017
12017
Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Cz. 3
E Grudziewska
Difin, 2017
1*2017
Diagnoza w socjoterapii
E Grudziewska
Difin SA, 2017
12017
Socjoterapia dzieci i młodzieży. Programy zajęć.
E Grudziewska
Difin, 2015
1*2015
Rozwód w ujęciu prawnym i psychologicznym
E Grudziewska
Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców, ss. 37-48, 2015
1*2015
(Nie) potrzebna superwizja–komunikat z badań wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej
E Grudziewska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia …, 2021
2021
Zorientowanie na rozwój profesjonalny funkcjonariuszy Służby Więziennej–komunikat z badań
E Grudziewska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia …, 2021
2021
Trends in educating social workers in Europe
E Grudziewska
Praca Socjalna 34, 27-40, 2019
2019
Tendencje w kształceniu pracowników socjalnych w Europie
E Grudziewska
Praca Socjalna 34, 27-40, 2019
2019
Work Effectiveness Factors In The Opinion Of Social Service Representatives–Research Statement
E Grudziewska, M Mikołajczyk
CBU International Conference Proceedings 6, 581-588, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20