Andrzej Grabowski
Andrzej Grabowski
Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Prawa, Uniwersytet Jagielloński
Verified email at uj.edu.pl
TitleCited byYear
Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A Critique of Contemporary Legal Nonpositivism
A Grabowski, M Kiełtyka (tr)
Springer, 2013
45*2013
Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego: krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa
A Grabowski
Księgarnia Akademicka, 2009
37*2009
Normy programowe w konstytucji
T Gizbert-Studnicki, A Grabowski
Charakter i struktura norm konstytucji, 95-113, 1997
30*1997
Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa
T Gizbert-Studnicki, A Dyrda, A Grabowski
Wolters Kluwer SA, 2016
272016
The polish school of argumentation: A manifesto
K Budzynska, M Araszkiewicz, B Bogołȩbska, P Cap, T Ciecierski, ...
Argumentation 28 (3), 267-282, 2014
162014
Judicial argumentation and pragmatics: A study on the extension of the theory of legal argumentation
A Grabowski
Księgarnia Akademicka, 1999
161999
The New Challenge to Legal Positivism (1979)
HLA Hart, A Grabowski (tr)
Oxford Journal of Legal Studies 36, 459-475, 2016
72016
Sonderfallthese-its critique and interpretation
A Grabowski
Rechtstheorie 34, 371-392, 2003
72003
Clara non sunt interpretanda vs. omnia sunt interpretanda
A Grabowski
Revus: J. Const. Theory & Phil. Law 27, 67-97, 2016
6*2016
Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
A Grabowski, B Naleziński
Studia z filozofii prawa 1, 219-257, 2001
6*2001
W stronę postpozytywizmu prawniczego. Szkic z metodologii prawoznawstwa
A Grabowski
Acta Universitatis Wratislaviensis 3337, 147-161, 2011
52011
Inkluzyjny pozytywizm prawniczy (uwagi do aktualnej dyskusji)
A Grabowski
Państwo i Prawo 11, 18-31, 2011
52011
Dyskurs prawniczy jako przypadek szczególny ogólnego dyskursu praktycznego
A Grabowski
Studia z Filozofii Prawa 1, 45-63, 2001
42001
Verfassungsrechtliches Rechtsprechungs-Paradox – neue Grundlage für die Aussetzung der juristischen Geltungsvermutung von Rechtsnormen
A Grabowski
Rechtsstaatliches Strafrecht: Festschrift für Ulfrid Neumann zum 70 …, 2017
32017
Logic and the Directives of Legislative Technique: Some Logical Remarks on the Polish “Principles of Legislative Technique”
U Kosielińska-Grabowska, A Grabowski
Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, 205-223, 2015
32015
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa i administracji
A Grabowski
Księgarnia Akademicka, 2004
3*2004
Kilka uwag o niepozytywistycznej koncepcji prawa
T Gizbert-Studnicki, A Grabowski
Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, 55-68, 2003
32003
Istnienie, prawdziwość i logika norm – jeszcze o nielingwistycznej koncepcji normy
T Gizbert-Studnicki, A Grabowski
Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, 208-224, 2000
32000
Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją
K Szymanek, K Budzyńska, J Czelakowski, A Drukier, A Grabowski, ...
Zagadnienia Naukoznawstwa 3, 313-330, 2016
22016
Siła argumentu interpretacyjnego z prawniczego domniemania języka (znaczenia) potocznego
A Grabowski
Zagadnienia Naukoznawstwa 3, 357-369, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20