Andrzej Grabowski
Andrzej Grabowski
Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Prawa, Uniwersytet Jagielloński
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa
T Gizbert-Studnicki, A Dyrda, A Grabowski
Wolters Kluwer SA, 2016
43*2016
Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A Critique of Contemporary Legal Nonpositivism
A Grabowski, M Kiełtyka (tr)
Springer, 2013
43*2013
Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego: krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa
A Grabowski
Księgarnia Akademicka, 2009
432009
Normy programowe w konstytucji
T Gizbert-Studnicki, A Grabowski
Charakter i struktura norm konstytucji, 95-113, 1997
34*1997
The polish school of argumentation: A manifesto
K Budzynska, M Araszkiewicz, B Bogołȩbska, P Cap, T Ciecierski, ...
Argumentation 28 (3), 267-282, 2014
172014
Judicial argumentation and pragmatics: A study on the extension of the theory of legal argumentation
A Grabowski
Księgarnia Akademicka, 1999
161999
The New Challenge to Legal Positivism (1979)
HLA Hart, A Grabowski (tr)
Oxford Journal of Legal Studies 36, 459-475, 2016
92016
Clara non sunt interpretanda vs. omnia sunt interpretanda
A Grabowski
Revus: J. Const. Theory & Phil. Law 27, 67-97, 2016
7*2016
Sonderfallthese-its critique and interpretation
A Grabowski
Rechtstheorie 34, 371-392, 2003
72003
Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
A Grabowski, B Naleziński
Studia z filozofii prawa 1, 219-257, 2001
62001
W stronę postpozytywizmu prawniczego. Szkic z metodologii prawoznawstwa
A Grabowski
Acta Universitatis Wratislaviensis 3337, 147-161, 2011
52011
Inkluzyjny pozytywizm prawniczy (uwagi do aktualnej dyskusji)
A Grabowski
Państwo i Prawo 11, 18-31, 2011
52011
Dyskurs prawniczy jako przypadek szczególny ogólnego dyskursu praktycznego
A Grabowski
Studia z Filozofii Prawa 1, 45-63, 2001
52001
Tomasz Gizbert-Studnicki. Pisma wybrane. Prawo. Język, normy, rozumowania.
T Gizbert-Studnicki, M Araszkiewicz (red.), P Banaś (red.), ...
Wolters Kluwer Polska, 2019
4*2019
Istnienie, prawdziwość i logika norm – jeszcze o nielingwistycznej koncepcji normy
T Gizbert-Studnicki, A Grabowski
Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, 208-224, 2000
42000
Verfassungsrechtliches Rechtsprechungs-Paradox – neue Grundlage für die Aussetzung der juristischen Geltungsvermutung von Rechtsnormen
A Grabowski
Rechtsstaatliches Strafrecht: Festschrift für Ulfrid Neumann zum 70 …, 2017
32017
Zawartość reguły uznania w koncepcji H. L. A. Harta
A Grabowski
Prawo – władza – społeczeństwo – polityka. Księga jubileuszowa profesora …, 2006
32006
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa i administracji
A Grabowski
Księgarnia Akademicka, 2004
3*2004
Kilka uwag o niepozytywistycznej koncepcji prawa
T Gizbert-Studnicki, A Grabowski
Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, 55-68, 2003
32003
Pragmatyczna charakterystyka odróżnienia problemu interpretacji i problemu klasyfikacji w koncepcji N. MacCormicka
A Grabowski
Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, 85-98, 1997
31997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20