Michal Schwabe
Michal Schwabe
Verified email at sgh.waw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: Planowanie i realizacja
M Szwabe
Wolters Kluwer, 2007
202007
Międzynarodowe przepływy siły roboczej między Polską a Wielką Brytanią po 2004 roku w świetle teorii neoklasycznej
M Szwabe
Unia Europejska. pl 6, 31-38, 2012
42012
Rosnące znaczenie Chin-wyzwanie dla Unii Europejskiej
M Szwabe
Wspólnoty Europejskie, 51-60, 2005
32005
Migration Policies and Polish Labor Responses–A Tale of Two Countries
B Leven, M Szwabe, U Madalińskiego
Working paper. Print, 0
3
Interconnections between the Business Cycle, Migration Flows and Trade Volumes–the Case of Polish Migration to the UK after 2004
M Szwabe
Warsaw: Institute of International Economics, Warsaw School of Economics, 2012
22012
Effectiveness of Support Instruments for Polish Entrepreneurs Within the EU Human Capital Development Policy in the Years 2007–2013
M Schwabe
WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS PRESS WARSAW 2015, 105, 2015
12015
Do legal barriers really protect the labor markets? Empirical evidence of Polish migrants after 2004
M Schwabe
International Journal of Management and Economics 43 (1), 114-127, 2014
12014
The Role of the Human Capital Quality in the European Union’s Industrial Policy
M Schwabe, H Nyga-Łukaszewska
The New Industrial Policy of the European Union, 205-226, 2017
2017
Factors Influencing Immigration to Poland As an EU Member State
A A Ambroziak, M Schwabe
Yearbook of Polish European Studies, 151-185, 2016
2016
Competitiveness of the Polish Economy: Lessons Learned for the Years 2014–2020
M Schwabe
Polish Review 61 (2), 93-105, 2016
2016
THE IMPACT OF CHANGING ENTRY BARRIERS ON POLISH MIGRATION
B LEVEN, M SCHWABE
Journal of Global Economics, Management and Business Research, 25-34, 2015
2015
Wpływ postępu technicznego na wybór miejsca zamieszkania ludności miejskiej w perspektywie historycznej
M Schwabe
Studia Miejskie, 89-102, 2014
2014
Human Capital in the Polish Regions Implications for the EU Financial Perspective 2014–2020
M Szwabe
New Cohesion Policy of the European Union in Poland, 91-102, 2014
2014
Impact of the economic growth and development on the international labor migrations in the neo-classical perspective: the case of Polish emigration to the United Kingdom after …
M Szwabe
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14