Obserwuj
Agnieszka Bógdał-Brzezińska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie
A Bógdał-Brzezińska, MF Gawrycki
Fundacja Studiów Międzynarodowych; ASPRA -JR, 2003
1842003
Transport Infrastructure and Political Factors as Determinants of Tourism Development in the Cross-Border Region of Bihor and Maramure¸s. A Comparative Analysis
JA Wendt, V Grama, G Ilies, AS Mikhaylov, SG Borza, GV Herman, ...
Sustainability 13 (5385), 2021
372021
Impact of cross-border tourism on the sustainable development of rural areas in the Russian–Polish and Russian–Kazakh borderlands
AA Mikhaylova, JA Wendt, DV Hvaley, A Bógdał-Brzezińska, ...
Sustainability 14 (4), 2409, 2022
212022
Political and historical determinants of the differentiation of entrepreneurial ecosystems of agritourism in Poland and Kazakhstan
JA Wendt, SV Pashkov, E Mydłowska, A Bógdał-Brzezińska
Sustainability 13 (18), 10487, 2021
202021
Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945-1949
A Bógdał-Brzezińska
Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2001
182001
Polska w organizacjach międzynarodowych
S Parzymies, I Popiuk-Rysińska
Scholar, 1998
141998
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN POLAND AND THE UNITED STATES AND DEMOCRACY
JA WENDT, A BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA
Reviista Română de Geografiie Polliitiică 2, 61-70, 2020
122020
Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych
R Zięba, S Bieleń, J Zając
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015
112015
Information and Communication Technology (ICT) as a source of development of states and regions in the age of globalization
A Bógdał-Brzezińska
Journal of Geography, Politics and Society 10, 15–22, 2020
102020
PROBLEMATYKA, METODY I PROBLEMY BADAŃ W GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ
JA Wendt, A Bógdał-Brzezińska
Turystyka: nowe trendy 6, 37-72, 2018
102018
Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej
JW Adamowski, M Jas
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2004
102004
Geopolityczny kontekst suwerenności informacyjnej Rosji w cyberprzestrzeni i jej znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego
A Bógdał-Brzezińska, JA Wendt
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2, 97-113, 2020
92020
Mocarstwowość w teorii stosunków międzynarodowych,[in:] Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, ed
A Bógdał-Brzezińska
M. Sułek, J. Symonides, Warszawa, 80-94, 2009
92009
Mocarstwowość kosmiczna i cybernetyczna jako komponent zmian w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego
A Bógdał-Brzezińska
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe, 121-140, 2020
82020
Stosunki międzynarodowe w XXI wieku: księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego: praca zbiorowa
E Haliżak
Wydawn. Naukowe" Scholar", 2006
82006
ZŁOTE RUNO WSPÓŁCZESNYCH ARGONAUTÓW–BURSZTYN JAKO MARKA TURYSTYCZNA W INTERNECIE W LATACH 2009–2018
JA WENDT, A BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA
72018
Re-Wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych
MF Gawrycki, J Zajączkowski, A Bógdał-Brzezińska
7*2012
Zarys historii turystyki i geografii turystycznej
A Bógdał-Brzezińska, JA Wendt
Turystyka: nowe trendy. 6, 7-35, 2018
62018
Space tourism-between competition and cooperation of states and non-state entities
A Bógdał-Brzezińska, JA Wendt
Geo Journal of Tourism and Geosites 38 (4), 1151-1156, 2021
52021
Cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna jako sfery bezpieczeństwa międzynarodowego – aspekty teoretyczne
A Bógdał-Brzezińska
Wyzwania bezpieczeństwa w XXI wieku, 129-142, 2020
5*2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20