Agnieszka Bógdał-Brzezińska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie
A Bógdał-Brzezińska
Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2003
1532003
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa
M Madej, M Terlikowski
PISM, 2009
242009
The future of the liberal world order: internationalism after America
J IKEMBERRY
Foreign affairs 90 (3), 56-68, 2011
16*2011
Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945-1949
A Bógdał-Brzezińska
Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2001
122001
Polska w organizacjach międzynarodowych
S Parzymies, I Popiuk-Rysińska
Scholar, 1998
101998
Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej
JW Adamowski, M Jas
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2004
92004
Stosunki międzynarodowe w XXI wieku: księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
E Haliżak
Scholar, 2006
72006
Information and Communication Technology (ICT) as a source of development of states and regions in the age of globalization
A Bógdał-Brzezińska
Journal of Geography, Politics and Society 10, 15–22, 2020
52020
Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych
R Zięba, S Bieleń, J Zając
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015
52015
Mocarstwowość w teorii stosunków międzynarodowych,[in:] Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, ed
A Bógdał-Brzezińska
M. Sułek, J. Symonides, Warszawa, 80-94, 2009
52009
Re-Wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych
MF Gawrycki, J Zajączkowski, A Bógdał-Brzezińska
4*2012
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN POLAND AND THE UNITED STATES AND DEMOCRACY
JA WENDT, A BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA
Reviista Română de Geografiie Polliitiică 2, 61-70, 2020
32020
ZŁOTE RUNO WSPÓŁCZESNYCH ARGONAUTÓW–BURSZTYN JAKO MARKA TURYSTYCZNA W INTERNECIE W LATACH 2009–2018
JA WENDT, A BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA
32018
Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej oraz ich krytyka
A Bógdał-Brzezińska
Unia Europejska - nowy typ wspólnoty międzynarodowej, 95-112, 2002
32002
Porządek międzynarodowy w perspektywie badań angielskiej szkoły stosunków międzynarodowych
A Bógdał-Brzezińska
Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje -koncepcje-paradygmaty, red …, 2005
22005
Integracja europejska: instytucje, polityka, prawo: księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia profesora Stanisława Parzymiesa
S Parzymies
Scholar, 2003
22003
PROBLEMATYKA, METODY I PROBLEMY BADAŃ W GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ
JA Wendt, A Bógdał-Brzezińska
Turystyka: nowe trendy 6, 37-72, 2018
12018
Jako monarcha i jako człowiek. Uwarunkowania personalne decyzji politycznych Józefa II Habsburga
A Bógdał-Brzezińska
12016
Marcin Florian Gawrycki, Agnieszka Bógdał-Brzezińska red., Liga Narodów wybranych
T Klin
Wrocławskie Studia Politologiczne 12, 2011
12011
Rosja, Ukraina i Białoruś: koncepcje społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
A Bógdał-Brzezińska
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 30, 169-189, 2004
12004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20