Obserwuj
Agnieszka Bógdał-Brzezińska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie
A Bógdał-Brzezińska
Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2003
1562003
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa
M Madej, M Terlikowski
PISM, 2009
252009
Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945-1949
A Bógdał-Brzezińska
Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2001
132001
Polska w organizacjach międzynarodowych
S Parzymies, I Popiuk-Rysińska
Scholar, 1998
121998
Transport Infrastructure and Political Factors as Determinants of Tourism Development in the Cross-Border Region of Bihor and Maramure¸s. A Comparative Analysis
JA Wendt, V Grama, G Ilies, AS Mikhaylov, SG Borza, GV Herman, ...
Sustainability 13 (5385), 2021
112021
Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej
JW Adamowski, M Jas
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2004
92004
PROBLEMATYKA, METODY I PROBLEMY BADAŃ W GEOGRAFII TURYSTYCZNEJ
JA Wendt, A Bógdał-Brzezińska
Turystyka: nowe trendy 6, 37-72, 2018
72018
Mocarstwowość w teorii stosunków międzynarodowych,[in:] Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, ed
A Bógdał-Brzezińska
M. Sułek, J. Symonides, Warszawa, 80-94, 2009
72009
Stosunki międzynarodowe w XXI wieku: księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego: praca zbiorowa
E Haliżak
Wydawn. Naukowe" Scholar", 2006
72006
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN POLAND AND THE UNITED STATES AND DEMOCRACY
JA WENDT, A BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA
Reviista Română de Geografiie Polliitiică 2, 61-70, 2020
62020
Information and Communication Technology (ICT) as a source of development of states and regions in the age of globalization
A Bógdał-Brzezińska
Journal of Geography, Politics and Society 10, 15–22, 2020
62020
Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych
R Zięba, S Bieleń, J Zając
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015
62015
Political and historical determinants of the differentiation of entrepreneurial ecosystems of agritourism in Poland and Kazakhstan
JA Wendt, SV Pashkov, E Mydłowska, A Bógdał-Brzezińska
Sustainability 13 (18), 10487, 2021
52021
ZŁOTE RUNO WSPÓŁCZESNYCH ARGONAUTÓW–BURSZTYN JAKO MARKA TURYSTYCZNA W INTERNECIE W LATACH 2009–2018
JA WENDT, A BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA
42018
Re-Wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych
MF Gawrycki, J Zajączkowski, A Bógdał-Brzezińska
4*2012
Rosja, Ukraina i Białoruś: koncepcje społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
A Bógdał-Brzezińska
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 30, 169-189, 2004
32004
Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej oraz ich krytyka
A Bógdał-Brzezińska
Unia Europejska - nowy typ wspólnoty międzynarodowej, 95-112, 2002
32002
Digital Technology as a Tool of Secularization of Contemporary Society?
A Bógdał-Brzezińska
Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2020
22020
Mocarstwowość kosmiczna i cybernetyczna jako komponent zmian w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego
A Bógdał-Brzezińska
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe, 121-140, 2020
22020
Porządek międzynarodowy w perspektywie badań angielskiej szkoły stosunków międzynarodowych
A Bógdał-Brzezińska
Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje -koncepcje-paradygmaty, red …, 2005
22005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20