Follow
Mateusz Ilba
Title
Cited by
Cited by
Year
Identifying the location of odour nuisance emitters using spatial GIS analyses
M Wojnarowska, M Ilba, J Szakiel, P Turek, M Sołtysik
Chemosphere 263, 128252, 2021
42021
Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl: Potential for Poland
A Hołuj, M Ilba, P Lityński, K Majewski, M Semczuk, P Serafin
Energies 14 (24), 8576, 2021
32021
Parallel algorithm for improving the performance of spatial queries in SQL: The use cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS databases
M Ilba
Computers & Geosciences 155, 104840, 2021
22021
Estimating the daily solar irradiation on building roofs and facades using Blender Cycles path tracing algorithm
M Ilba
E3S Web of Conferences 10, 00027, 2016
22016
An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application
M Ilba
Geomatics and Environmental Engineering 9 (3), 2015
12015
Public transport–way to high quality urban transport solutions
M Ilba
Biuletyn KPZK, 2018
2018
Komunikacja zbiorowa–droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych
M Ilba
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2018
2018
Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego. Flood risk of the city of Krakow in the context of spatial planning policy
M Ilba
Świat Nieruchomości. World of Real Estate Journal 105, 61-67, 2018
2018
Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich
I Mateusz
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie, 2018
2018
Parametry nasłonecznienia bydynków jako elementy składowe bazy danych CityGML
M Ilba
2017
Advanced CityGML Visualization in 3D Environment
M Ilba
1st ICA European Symposium on Cartography, 106, 2015
2015
Analizy rastrowo-wektorowe w wolnym oprogramowaniu GRASS GIS w połączeniu z QGIS
M Ilba
2014
Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm
M Ilba
Geomatics and Environmental Engineering 8 (2), 37--46, 2014
2014
Przygotowanie danych przestrzennych do wykonania wizualizacji w otwartej aplikacji QGIS
M Ilba
2014
Wykorzystanie danych SRTM do generowania warstwic na potrzeby map topograficznych
M Ilba
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15