Obserwuj
Wojciech Filipkowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The application of social network analysis algorithms in a system supporting money laundering detection
R Dreżewski, J Sepielak, W Filipkowski
Information Sciences 295, 18-32, 2015
1402015
System supporting money laundering detection
R Dreżewski, J Sepielak, W Filipkowski
Digital Investigation 9 (1), 8-21, 2012
762012
Cyber Laundering: An Analysis of Typology and Techniques.
W Filipkowski
International Journal of Criminal Justice Sciences 3 (1), 2008
702008
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym
W Filipkowski
Zakamycze, 2004
472004
Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe
P Chlebowicz, W Filipkowski
LEX a Wolters Kluwer business, 2011
382011
Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki
W Filipkowski, W Mądrzejowski
C.H.Beck, 2012
142012
The polish financial intelligence unit: A new institution in the polish legal system
J Sieńczyło-Chlabicz, W Filipkowski
Journal of money laundering control 5 (2), 150-157, 2001
142001
Przestępczość zorganizowana–ujęcie prawne i kryminologiczne
W Filipkowski
Prokuratura i prawo, 57-75, 2006
132006
The Development of Organised Crime Policies in Poland: From Socialist Regime to Rechtsstaat’
EW Pływaczewski, W Filipkowski
Organised Crime in Europe. Dordrecht: Springer, 899-930, 2004
112004
A comparative analysis of the treatment of decision-making by or for patients with neurodegenerative diseases in four legal jurisdictions
EM Guzik-Makaruk, EW Pływaczewski, K Laskowska, W Filipkowski, ...
Journal of Alzheimer's Disease 70 (1), 1-10, 2019
92019
System przeciwdziałania i zwalczania procederu prania pieniędzy–ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji obowiązanych [w:] EW Pływaczewski (red.), Przestępczość …
EM Guzik-Makaruk, W Filipkowski
Przestępczość zorganizowana, Świadek koronny, Terroryzm w ujęciu praktycznym …, 2005
82005
Kryminologiczne i prawne aspekty finansowania terroryzmu
W Filipkowski, R Lonca
Woj-skowy Przegląd Prawniczy, 2005
82005
Wykorzystywanie otwartych źródeł informacji. Wyniki badań ankietowych
W Filipkowski
Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, 135-163, 2012
7*2012
Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym, Cz. I
W Filipkowski, R Lonca
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2, 13-27, 2010
72010
Teoria i praktyka—inicjatywy i prace badawcze Białostockiej Szkoły Kryminologii
EW Pływaczewski, EM Guzik-Makaruk, W Filipkowski
Państwo i Prawo, 2019
52019
Kryminologia: stan i perspektywy rozwoju: z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
EW Pływaczewski, S Redo, EM Guzik-Makruk, K Laskowska, ...
5*2019
Kodeks karny. Komentarz
M Berent, J Bojarski, M Bojarski, P Czarnecki, M Filar, W Filipkowski, ...
Wolters Kluwer, 2016
42016
Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli
EW Pływaczewski, K Laskowska, GB Szczygieł, EM Guzik-Makaruk, ...
Prokuratura i Prawo, 176-200, 2010
42010
Kryminalizacja finansowania terroryzmu na tle prawnoporównawczym
W Filipkowski, EM Guzik-Makaruk
Studia Prawnoustrojowe 10, 43-65, 2010
4*2010
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce – wybrane aspekty
W Filipkowski, G Szczuciński
Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, 153-170, 2010
4*2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20