Obserwuj
Edward Preweda
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji
J Czaja, E Preweda
Wydawnictwa AGH, 2000
362000
Analysis of the accuracy of determining the coordinates property borders
P Hanus, E Jasińska, E Preweda
The 9th International Conference "Environmental Engineering 2014", 2014
312014
Rachunek wyrównawczy⇒ modele statystyczne
E Preweda
282013
System pomiaru, obliczeń i wizualizacji zmian geometrycznych obiektów powłokowych o powierzchni stopnia drugiego
E Preweda
Praca doktorska, AGH, Kraków, 1994
181994
Accuracy of determination of real estate area
A Bieda, P Hanus, E Jasińska, E Preweda
The 9th International Conference "Environmental Engineering 2014", 2014
122014
A few comments on determining the shapes of hyperboloid cooling towers by the means of ambient tangents method
E Jasińska, E Preweda
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 10 …, 2004
122004
Analiza dokładności poziomych osnów geodezyjnych zakładanych metodą poligonową z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych
S Latoś, J Maślanka, E Preweda
Wydawnictwa AGH, 1997
121997
Sustainable formation of urban development on the example of the primary real estate market in Krakow
K Butryn, E Jasińska, O Kovalyshyn, E Preweda
E3S Web of Conferences 86, 00010, 2019
102019
Current problems of valuation and real estate management by value
S Źróbek, E Kucharska-Stasiak, M Trojanek, J Adamiczka, T Budzyński, ...
Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2014
102014
Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danych
M Frukacz, M Popieluch, E Preweda
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011
92011
Surveying protection of agricultural land in Poland
A Bieda, E Jasińska, E Preweda
International Conference on Environmental Engineering, 2014
82014
System geodezyjnego i diagnostycznego monitorowania stanu infrastruktury transportu szynowego
A Kampczyk
Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2019
72019
Directions for land management in rural areas
M Dudzińska, E Jasińska, K Kocur - Bera, P Leń, E Preweda, N Sajnóg, ...
GIS ODYSSEY 2014. Crikvenica & Krk : monographs 1–6, 2014
72014
Effect the accuracy of benchmarks to establish of the determination of geodetic network
E Jasińska, E Preweda
International Conference on Environmental Engineering, 2014
72014
THE USE OF REGRESSION TREES TO THE ANALYSIS OF REAL ESTATE MARKET OF HOUSING
E Jasinska, E Preweda
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying …, 2013
62013
Sprzedaż gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa Podkarpackiego
E Jasinska, E Preweda
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
62012
Analysis of the impact of quantitative and qualitative price-setting attributes on a market of real estate intended for the purpose of the transformer stations on the example …
K Butryn, E Preweda
Environmental Engineering 10th International Conference, 2017
52017
Determining the cadastral-tax areas for the real estate premises based on the model of qualitative and quantitative
E Jasińska, E Preweda
Vilnius Gediminas Technical University, 2017
52017
Selected issues of establishing and functioning of the transmission easement
K Butryn, E Preweda
Wydawnictwa AGH, 2016
52016
Ustalenie kryteriów dokładnościowych wyznaczania położenia punktów poziomej osnowy pomiarowej przy wykorzystaniu tachymetrów elektronicznych
S Latoś, E Preweda, E
Geodezja/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 5 (1 …, 1999
51999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20