Wacław Morgaś
Wacław Morgaś
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z amw.gdynia.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The maritime safety system, its main components and elements
Z Kopacz, W Morgas, J Urbanski
The Journal of Navigation 54 (2), 199, 2001
732001
The ship's navigation function, ship's navigation processes, and ship's navigational information
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
The Journal of Navigation 56 (1), 101-109, 2003
292003
The changes in Maritime Navigation and the Competences of Navigators
Z Kopacz, W Morgas, J Urbanski
The Journal of Navigation 57 (1), 73, 2004
212004
Ocena dokładności pozycji okrętu
Z Kopacz, J Urbański, W Morgaś
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2007
182007
Information of Maritime Navigation; Its Kinds, Components and Use
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
European Journal of Navigation 2 (3), 53-60, 2004
162004
The safety and security systems of maritime navigation
J Urbanski, W Morgas, Z Kopacz
The Journal of Navigation 61 (3), 529, 2008
122008
Bezpieczeństwo morskie-ocena i kontrola ryzyka
J Urbański, W Morgaś, C Specht
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 49, 53-68, 2008
122008
The European Vessel Traffic Monitoring and Information System (VTMIS)
J Urbański, W Morgaś, Z Kopacz
Polish Journal of Environmental Studies 16 (36), 2007
82007
Skoordynowany System Bezpieczeństwa Morskiego, Ochrony i Obrony jako ważny czynnik w wojnie ze światowym terroryzmem
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Myśl Wojskowa, 2006
82006
Navigational infrastructure: Its state, its establishing and its changes
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Annual of navigation, 49-64, 2003
82003
Identification and specification of the Maritime Safety System
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Archives of Transport 14 (3), 43-69, 2002
82002
Perfecting the Maritime Navigation information services of the European Union
J Urbanski, W Morgas, C Specht
2008 1st International Conference on Information Technology, 1-4, 2008
72008
Europejski system monitoringu ruchu statków i informacji
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 48, 41-58, 2007
72007
The process of creation of bathymetric information in terms of the set theory
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
The International Hydrographic Review, 1998
71998
Próba przedstawienia zasad stosowania formalnej oceny bezpieczeństwa morskiego (FSA)
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 47, 15-34, 2006
62006
The Maritime Safety and Security System and ways of its improvement
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Budownictwo Okrętowe, 2004
62004
Obsługa i wykorzystanie systemu ECDIS
A Weintrit, P Dziula, W Morgaś
Przewodnik do ćwiczeń na symulatorze, Gdynia, 2004
62004
The navigational and hydrographical provisionof ships' special tasks. Its state and development tendencies
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Geodezja i Kartografia 50 (1), 3-18, 2001
62001
The selected issues of the International Navigation Safety System
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
AMW Gdynia, 1998
61998
Wybrane zagadnienia Międzynarodowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
AMW, Gdynia, 2005
52005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20