Wacław Morgaś
Wacław Morgaś
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z amw.gdynia.pl
TytułCytowane przezRok
The maritime safety system, its main components and elements
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
The Journal of Navigation 54 (2), 199-211, 2001
672001
The ship's navigation function, ship's navigation processes, and ship's navigational information
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
The Journal of Navigation 56 (1), 101-109, 2003
292003
The changes in Maritime Navigation and the Competences of Navigators
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
The Journal of Navigation 57 (1), 73-83, 2004
202004
Ocena dokładności pozycji okrętu
Z Kopacz, J Urbański, W Morgaś
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2007
182007
Information of Maritime Navigation; Its Kinds, Components and Use
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
European Journal of Navigation 2 (3), 53-60, 2004
162004
Bezpieczeństwo morskie-ocena i kontrola ryzyka
J Urbański, W Morgaś, C Specht
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 49, 53-68, 2008
122008
The safety and security systems of maritime navigation
J Urbański, W Morgaś, Z Kopacz
The Journal of Navigation 61 (3), 529-535, 2008
112008
The European Vessel Traffic Monitoring and Information System (VTMIS)
J Urbański, W Morgaś, Z Kopacz
Polish Journal of Environmental Studies 16 (36), 2007
82007
Skoordynowany system bezpieczeństwa morskiego ochrony i obrony jako ważny czynnik w wojnie ze światowym terroryzmem,„
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Myśl Wojskowa, 2006
82006
Navigational infrastructure: Its state, its establishing and its changes
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Annual of navigation, 49-64, 2003
82003
Identification and specification of the Maritime Safety System
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Archives of Transport 14 (3), 43-69, 2002
82002
The process of creation of bathymetric information in terms of the set theory
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
The International Hydrographic Review, 1998
71998
European vessel traffic monitoring and information system
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Zeszyty Naukowe AMW, 41-58, 2007
62007
Obsługa i wykorzystanie systemu ECDIS
A Weintrit, P Dziula, W Morgaś
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2007
62007
Europejski system monitoringu ruchu statków i informacji
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 48, 41-58, 2007
62007
Próba przedstawienia zasad stosowania formalnej oceny bezpieczeństwa morskiego (FSA)
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 47, 15-34, 2006
62006
Wybrane zagadnienia Międzynarodowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
AMW, Gdynia, 2005
62005
The Maritime Safety and Security System and ways of its improvement
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Budownictwo Okrętowe, 2004
62004
The navigational and hydrographical provisionof ships' special tasks. Its state and development tendencies
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
Geodezja i Kartografia 50 (1), 3-18, 2001
62001
The selected issues of the International Navigation Safety System
Z Kopacz, W Morgaś, J Urbański
AMW Gdynia, 1998
61998
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20