Piotr Bieranowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Risks of the durability of large-panel buildings elevations in reference to the conclusions from technical conditions audits
P Knyziak, JR Krentowski, P Bieranowski
MATEC Web of Conferences 117, 00080, 2017
142017
Impact of corrosion processes in the basement level on the durability of the construction of large-panel buildings
P Knyziak, P Bieranowski, JR Krentowski
MATEC Web of Conferences 117, 00081, 2017
62017
Redukcja mostka cieplnego w istniejącym ustroju konstrukcyjnym poprzez zmianę modelu konstrukcji–balkony
P Bieranowski
Przegląd Budowlany 86, 2015
62015
Non-invasive tests of precast cantilever balcony in OWT-67 system
P Bieranowski, P Knyziak
MATEC Web of Conferences 196, 02023, 2018
52018
Współczynnik przenikania ciepła w świetle nowego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Badanie współczynnika przenikania ciepła w warunkach in …
P Bieranowski
Przegląd Budowlany, 25-30, 2014
52014
Współczynnik przenikania ciepła w świetle nowego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Badanie współczynnika przenikania ciepła w warunkach in …
P Bieranowski
Przegląd Budowlany, 16-21, 2014
52014
Konstruowanie węzła pasmowego konstrukcji w płaszczyźnie tarczy stropu na przykładzie rozwiązania ustroju balkonu wspornikowego–zespolona konstrukcja żelbetowa
P Bieranowski
Przegląd Budowlany 86, 2015
42015
Alternatywne rozwiązanie konstrukcji komunikacji w pionie w budynkach remontowanych i modernizowanych. Stalowo-betonowa konstrukcja ustroju
P Bieranowski
Przegląd Budowlany, 24-27, 2014
42014
Computer security analysis of large-panel buildings resulting from the cooperation of the building with the elastic half-space of the soil center with the possible scratching …
P Bieranowski
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 61-69, 2020
32020
Zagadnienia dyskretyzacji w analizie rezultatów na przykładzie modelu powłoki MES dla budynku wielkopłytowego, rozdział w monografii: Problemy inżynierii bezpieczeństwa …
P Bieranowski
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa, 2020
32020
Ciepłochronna konstrukcja zewnętrznej komunikacji w pionie–obiekty wszelkiego przeznaczenia
P Bieranowski
Przegląd Budowlany 86, 2015
32015
Non-dimensional method of capacity limit states for the assessment of the safety level in the structures of large panel buildings.
P Bieranowski, A Baryłka
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 42-47, 2021
22021
Author's method of continuum states on the example of imperfection in the construction of a large-panel building
P Bieranowski
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 2020
22020
Imperfekcje pierwotne w budynkach wielkopłytowych
P Knyziak, P Bieranowski
Inżynieria i Budownictwo 74, 2018
22018
Rewitalizacja konstrukcji balkonu systemu wielkopłytowego OWT-67 w kontekście ciepłochronności
P Bieranowski, L Runkiewicz, P Knyziak
Materiały Budowlane, 107-108, 2017
22017
Komputerowe wspomaganie ciepłochronności ścian konstrukcyjnych i osłonowych budynków wielkopłytowych
P Knyziak, P Bieranowski
Przegląd Mechaniczny, 2017
22017
Akumulacja energii cieplnej w konstrukcjach ścian zewnętrznych budynków w kontekście stałej wartości współczynnika przenikania ciepła
P Bieranowski
Przegląd Budowlany 89, 2018
12018
Imperfekcje w prefabrykowanych budynkach wielkopłytowych
P Knyziak, P Bieranowski
XV Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego …, 2018
12018
Postęp korozji elementów konstrukcji kondygnacji piwnicznych budynków wielkopłytowych
P Knyziak, P Bieranowski, L Runkiewicz
Materiały Budowlane, 2017
12017
Rewitalizacja olsztyńskiego zabytkowego wiaduktu kolejowego. Cz. 1
P Bieranowski
Przegląd Budowlany 88 (1), 40--43, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20