Obserwuj
Jacek Pasieczny
Jacek Pasieczny
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
Zweryfikowany adres z wz.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Profile gmin w Polsce: zarządzanie rozwojem i zmianami
J Pasieczny
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
412008
Tworzenie przedsiębiorstwa: szanse, realizacja, rozwój
B Glinka, J Pasieczny
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
272015
Patologie organizacji w okresie kryzysu
J Pasieczny
Zarządzanie i Finanse 4 (2), 2013, 2012
232012
Organizational dysfunctions: Sources and areas
J Pasieczny, B Glinka
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (4), 213, 2016
192016
Impact of resources on the development of local entrepreneurship in Industry 4.0
P Kłobukowski, J Pasieczny
Sustainability 12 (24), 10272, 2020
182020
Biznesplan: skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy
J Pasieczny
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
162007
Źródła patologii organizacyjnych
P Jacek
Zarządzanie i Finanse 3 (2), 171-186, 2016
132016
Tworzenie przedsiębiorstwa
B Glinka, J Pasieczny
Szanse, realizacja, rozwój, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2015
132015
Dlaczego kryzys nie musi prowadzić do rozwoju
J Pasieczny
Przegląd Organizacji, 7-11, 2005
102005
Społeczny kontekst innowacyjności–wybrane aspekty,[w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, red
B Glinka, J Pasieczny
Red. J. Bogdanienko, M. Kuzela, I. Sobczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2007
92007
Drogi reformowania sektora publicznego
J Piaseczny
Problemy zarządzania 3 (4 (10) Ekonomia sektora publicznego), 22-39, 2005
82005
Czynniki i uwarunkowania procesu tworzenia i rozwoju klastrów, w: E. Bjar (red.)
J Pasieczny
Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, 2006
72006
W kierunku organizacji uczącej się
J Pasieczny, T Rosiak
Warszawa: Wyd. UW, 2021
62021
Organisational pathologies under conditions of economic downswing
J Pasieczny
Economics and Culture 14 (1), 21-30, 2017
62017
Błędy menedżerskie–wybrane źródła i implikacje dla rozwoju organizacji [Managerial errors: Selected sources and implications for the development of the organization]
J Pasieczny, B Glinka
Problemy Zarządzania, 2008
62008
Business models of startups in cooperation with mature companies–obtaining orders and building a leading position on the market
P Kłobukowski, J Pasieczny
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 61--77, 2016
52016
Obszary i źródła patologii organizacyjnych
J Pasieczny
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 529--538, 2015
52015
Strategie zmian w kryzysie
J Pasieczny
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 83-92, 2009
52009
Causes and consequences of organizational mismatches
J Pasieczny, M Sitnicki
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2019
42019
Profile gmin w Polsce-zarządzanie rozwojem i zmianami, Wyd
J Pasieczny
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 108-116, 2008
42008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20