Obserwuj
Maciej Tarkowski
Maciej Tarkowski
University of Gdańsk, Faculty of Social Sciences, Institute of Human Geography & Spatial Management
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski, M Wandałowski, ...
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2013
111*2013
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski, W Woźniak
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2012
111*2012
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2011
111*2011
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010
111*2010
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009
111*2009
Lessons from implementing a metropolitan electric bike sharing system
T Bieliński, Ł Dopierała, M Tarkowski, A Ważna
Energies 13 (23), 6240, 2020
422020
Urban transformation in the context of rail transport development: the case of a newly built railway line in Gdańsk (Poland)
M Połom, M Tarkowski, K Puzdrakiewicz
Journal of Advanced Transportation 2018, 2018
352018
Mapowanie klastrów w Polsce – próba dostosowania metody
T Brodzicki, D Ciołek, M Tarkowski
Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw …, 2012
32*2012
Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2005
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005
31*2005
Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa
E Wojnicka, M Tarkowski, P Klimczak
ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla potrzeb Narodowej …, 2005
292005
Sukces rozwojowy polskich województw
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2006
262006
Dzienny system miejski jako metropolitalny obszar statystyczny – propozycja delimitacji
M Tarkowski
Biuletyn KPZK Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych 221, 95-104, 2005
262005
COVID-19 lockdown in Poland–changes in regional and local mobility patterns based on Google Maps data
M Tarkowski, K Puzdrakiewicz, J Jaczewska, M Połom
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 23 (2), 46-55, 2020
232020
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015
M Tarkowski, M Nowicki, P Susmarski, M Wandałowski, W Woźniak
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2015
23*2015
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008
23*2008
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2007
23*2007
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006
M Tarkowski, T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2006
232006
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006
M Tarkowski, T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2006
232006
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2006
232006
Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego–przykład Gdańska
M Tarkowski
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 19 (4), 7-18, 2016
202016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20