Follow
Maciej Tarkowski
Maciej Tarkowski
University of Gdańsk, Faculty of Social Sciences, Institute of Human Geography & Spatial Management
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski, M Wandałowski, ...
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2013
116*2013
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski, W Woźniak
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2012
116*2012
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2011
116*2011
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010
116*2010
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009
A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009
116*2009
Lessons from implementing a metropolitan electric bike sharing system
T Bieliński, Ł Dopierała, M Tarkowski, A Ważna
Energies 13 (23), 6240, 2020
412020
Urban transformation in the context of rail transport development: the case of a newly built railway line in Gdańsk (Poland)
M Połom, M Tarkowski, K Puzdrakiewicz
Journal of Advanced Transportation 2018, 2018
352018
Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2005
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005
32*2005
Mapowanie klastrów w Polsce – próba dostosowania metody
T Brodzicki, D Ciołek, M Tarkowski
Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw …, 2012
31*2012
Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa
E Wojnicka, M Tarkowski, P Klimczak
ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla potrzeb Narodowej …, 2005
292005
Sukces rozwojowy polskich województw
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2006
262006
Dzienny system miejski jako metropolitalny obszar statystyczny – propozycja delimitacji
M Tarkowski
Biuletyn KPZK Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych 221, 95-104, 2005
262005
COVID-19 lockdown in Poland–changes in regional and local mobility patterns based on Google Maps data
M Tarkowski, K Puzdrakiewicz, J Jaczewska, M Połom
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 23 (2), 46-55, 2020
242020
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015
M Tarkowski, M Nowicki, P Susmarski, M Wandałowski, W Woźniak
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2015
24*2015
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008
24*2008
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2007
24*2007
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006
M Tarkowski, T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2006
242006
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006
M Tarkowski, T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2006
242006
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006
T Kalinowski, A Hildebrandt, M Nowicki, P Susmarski, M Tarkowski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2006
242006
Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego–przykład Gdańska
M Tarkowski
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 19 (4), 7-18, 2016
212016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20