Anton Smoliński
Title
Cited by
Cited by
Year
Embedded Night-Vision System for Pedestrian Detection
A Nowosielski, K Małecki, P Forczmański, A Smoliński, K Krzywicki
IEEE Sensors Journal 20 (16), 9293-9304, 2020
32020
A new benchmark collection for driver fatigue research based on thermal, depth map and visible light imagery
K Małecki, P Forczmański, A Nowosielski, A Smoliński, D Ozga
International Conference on Computer Recognition Systems, 295-304, 2019
32019
Segmentation of scanned documents using deep-learning approach
P Forczmański, A Smoliński, A Nowosielski, K Małecki
International Conference on Computer Recognition Systems, 141-152, 2019
32019
Pedestrian detection in severe lighting conditions: Comparative study of human performance vs thermal-imaging-based automatic system
A Nowosielski, K Małecki, P Forczmański, A Smoliński
International Conference on Computer Recognition Systems, 174-183, 2019
32019
Investment funds management strategy based on polynomial regression in machine learning
A Wiliński, A Smoliński, W Nowicki
Intelligent Systems for Computer Modelling, 87-97, 2016
22016
„Klasyfikacja i porównanie metod klasycznej optymalizacji wielokryterialnej”
A Smoliński
Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014
22014
Eyes State Detection in Thermal Imaging
P Forczmański, A Smoliński
International Conference on Image Processing and Communications, 22-29, 2019
2019
Hybrydowy model preferencji konsumenta wykorzystujący selekcję proporcjonalną
A Smoliński
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2016
2016
Samoadaptacyjna optymalizacja genetyczna
A Smoliński
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki …, 2016
2016
Computing strategy adaptation for genetic algorithms
A Smoliński
Journal of Theoretical and Applied Computer Science 9 (3), 9--16, 2015
2015
Wykorzystanie technologii WiMax w miejskim transporcie publicznym
K Małecki, T Grynfelder, A Smoliński
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki/Uniwersytet Szczeciński …, 2010
2010
Hybrydowa strategia zarządzania funduszami inwestycyjnymi oparta na regresji wielomianowej w trybie uczenia maszynowego
A Wiliński, A Smoliński, J Krysińska, A Żywotko, M Kramarczyk
Strategia oparta na regresji wielomianowej zastosowana na rynku walutowym i dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi
A WILIŃSKI, A SMOLIŃSKI, J KRYSIŃSKA, A YWOTKO, ...
SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW IT JAKO EWOLUCJA KONWENCJONALNYCH METOD ZABEZPIECZEŃ
A SMOLIŃSKI
Strategia zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych oparta na sortowaniu bie ących stóp zwrotu
A WILIŃSKI, A YWOTKO, J KRYSIŃSKA, A SMOLIŃSKI, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15