Obserwuj
Barbara Mróz-Gorgoń
Barbara Mróz-Gorgoń
Zweryfikowany adres z ue.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Adoption of collaborative consumption as sustainable social innovation: Sociability and novelty seeking perspective
A Małecka, M Mitręga, B Mróz-Gorgoń, G Pfajfar
Journal of Business Research 144, 163-179, 2022
212022
The impact of the ROPO effect in the clothing industry
B Mróz-Gorgoń, G Szymański
Economics and Business Review 4 (3), 24-35, 2018
152018
Co-branding as a strategy-fashion market perspective: prestige or masstige?
B Mróz-Gorgoń
International Journal of Sales, Retailing & Marketing 5 (4), 2016
132016
Marketing analysis of social media–definition considerations
B Mróz-Gorgoń, K Peszko
European Journal of Service Management 20, 33-40, 2016
132016
Branding and rebranding–grocery market perspective
B Mróz-Gorgon
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 15 (4), 2016
82016
Crowdfunding–nowe zachowania internautów
B Iwankiewicz-Rak, B Mróz-Gorgoń
Marketing i Rynek, 2015
82015
Socio-economic correlates of quality of life in single and married urban individuals: a Polish case study
D Puciato, M Rozpara, M Bugdol, B Mróz-Gorgoń
Health and quality of life outcomes 20 (1), 58, 2022
72022
Location factors for budget, medium standard and luxury hotels based on the example of hotels operating in Poland
D Puciato, P Oleśniewicz, A Gawlik, J Markiewicz-Patkowska, K Widawski, ...
Operations Research and Decisions 29 (1), 61-73, 2019
62019
Biometrics innovation and payment sector perception
B Mróz-Gorgoń, W Wodo, A Andrych, K Caban-Piaskowska, C Kozyra
Sustainability 14 (15), 9424, 2022
52022
Formy kreowania marki w mediach społecznościowych i ich percepcja wśród pokolenia Z
G Szymański, B Mróz-Gorgoń
Marketing i Zarządzanie 1 (47), 373-382, 2017
52017
The role of branding in the non-profit organizations
B Iwankiewicz-Rak, B Mróz-Gorgoń
Handel Wewnętrzny, 125-134, 2017
52017
Polskie marki modowe w świadomości młodych konsumentów
B Mróz-Gorgoń
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 15 (3), 2015
52015
Corporate Rebranding and Its Meaning–Theory Perspective
B Mróz-Gorgoń, M Haenlein
Problemy Zarządzania, 76-90, 2021
42021
Symbolika narodowa odzieży jako manifestacja wartości patriotycznych–case study patriotycznych marek odzieżowych
B Mróz-Gorgoń, A Perchla-Włosik
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016
42016
Rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji marketingowej–przykład marek modowych
A Całka, B Mróz-Gorgoń
Marketing i Rynek 11, 123-131, 2014
42014
Marketing aspects of using social media by fashion brands in Poland
B Mróz-Gorgoń
Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life …, 2014
42014
Procesy globalizacji i ich wpływ na zarządzanie marką sieci franczyzowych
B Mróz-Gorgoń
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 122-131, 2012
42012
Rebranding: strategiczna zmiana dla organizacji
B Mróz-Gorgoń
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
32019
E-reklama i marketingowe wykorzystanie wyszukiwarek internetowych–przegląd istniejących form i pojęć
B Mróz-Gorgoń, G Szymański
Studia i Prace WNEiZ US 43, 199-208, 2016
32016
Nazwisko jako forma marki na przykładzie marek: Chopin i Mozart
B Mróz-Gorgoń
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 328-339, 2013
32013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20