Adam Dzidowski
Adam Dzidowski
Assistant Professor, Faculty of Computer Science and Management, Wroclaw University of Science and
Zweryfikowany adres z pwr.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Antropologia wizualna organizacji
A Dzidowski
Problemy Zarządzania, 51-62, 2011
112011
New and speculative organisational aesthetics
A Dzidowski
Organizational Aesthetics 4 (1), 19-31, 2015
82015
The map and the territory. Sensemaking and sensebreaking through the organisational architecture.
A Dzidowski
Problemy Zarzadzania 12, 2014
82014
Ocena efektywności współpracy przedsiębiorstw w strukturach sieciowych
A Dzidowski
Zeszyty Naukowe/Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 89-101, 2011
72011
Organizacje wirtualne we współczesnej gospodarce
A Dzidowski
Przegląd Organizacji, 20-24, 2011
62011
Metody jakościowe w zarządzaniu wiedzą i ocenie kapitału intelektualnego
A Dzidowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 96-109, 2012
42012
Rola kluczowych umiejętności i zasobów w tworzeniu organizacji wirtualnych,[w:] A
A Dzidowski
PESZKO (red. nauk.), Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa …, 2005
4*2005
Sztuka i estetyka organizacji w ujęciu formującym-rola wizualizacji i rysowania w rozwoju organizacyjnym
A Dzidowski
Sztuka i Dokumentacja, 48-62, 2016
22016
Architektura organizacyjna. Pomiędzy strukturą a przestrzenią organizacji
A Dzidowski
Rocznik Lubuski 41 (1), 157-169, 2015
22015
Design Management-zarządzanie procesami projektowymi i innowacyjnymi w pracy inżyniera,[w:] Kreowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera …
A Dzidowski
J. Skonieczny, Indygo Zahir Media, Wrocław, 2011
22011
Model potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstwa
A Dzidowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 374-380, 2009
22009
Czynniki wpływające na rozwój organizacji wirtualnych
A Dzidowski
S. TRZCIELIŃSKI (red.), Nowoczesne przedsiębiorstwa, Instytut Inżynierii …, 2005
22005
Virtual organization-two decades of experience,[w:] J
A Dzidowski
Wachowicz (red.), Electronic commerce. Theory and applications, Politechnika …, 2005
22005
Rola zaufania w tworzeniu organizacji wirtualnych,[w:] LH Haber, M
A Dzidowski
NIEZGODA (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i …, 0
2
The Effectiveness of Marketing Communication in Social Media
G Chodak, Y Chawla, A Dzidowski, K Ludwikowska
ECSM 2019 6th European Conference on Social Media; Academic Conferences and …, 2019
12019
Mapowanie wiedzy o mechanizmach umacniania metali jako sposób na innowacyjne projektowanie i wytwarzanie blach karoseryjnych
ES DZIDOWSKI, A Dzidowski
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 60 (11), 610--619, 2015
12015
Aesthetic Reflection in Managerial Theory and Practice
A Dzidowski
Problemy Zarządzania 16 (6 (80), cz. 2 Management, Philosophy, Reflective …, 2018
2018
Is This the End of Organisational History? Post-humanism and the Evolution of Organisational Structures
A Dzidowski
Sensus Historiae© 29 (4), 2017
2017
Czy nastąpił koniec historii organizacji? Posthumanizm a ewolucja struktur organizacyjnych
A Dzidowski
Sensus Historiae© 29 (4), 2017
2017
Mapowanie wiedzy na temat współdziałania różnorodnych przyczyn katastroficznego rozwoju pęknięć w samolotach jako sposób na poprawę jakości ich projektowania, wykonania i …
E Dzidowski, A Dzidowski
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 62, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20