Wiesław Przyczyna
Wiesław Przyczyna
Verified email at upjp2.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze watykańskim II: pytania, problemy, wyzwania
W Przyczyna
Wydawnictwo M, 2013
142013
Słowo Boże i ludzkie w kazaniu. Charakterystyczne cechy kazania jako utworu mówionego. W: Współczesna polszczyzna w odmianie opracowanej (oficjalnej)
W Przyczyna
Red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński. Kraków, Wydawnictwo Universitas, 167, 1994
111994
Zasady pisowni słownictwa religijnego
R Przybylska, W Przyczyna
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2010
82010
Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych
W Przyczyna
Wydawnictwo" Poligrafia Salezjańska", 2000
72000
Pisownia słownictwa religijnego
R Przybylska, W Przyczyna
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2011
62011
Komunikacja w Kościele współczesnym,[w:] Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red
R Przybylska, W Przyczyna
J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Lublin, 213-232, 2005
62005
Teologia ewangelizacji
W Przyczyna
Wydaw." Homo Dei", 1992
61992
Pojęcie ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja
W Przyczyna
Język–teologia–kultura, red. Małgorzata Nowak, Wiesław Przyczyna, Tarnów …, 2017
52017
Polszczyzna biblijna
S Koziara, W Przyczyna
Między tradycją a współczesnością 1, 2, 2009
52009
Przepowiadanie w liturgii
W Przyczyna
Cechy posoborowej homilii, 179-187, 1996
51996
Kazanie jako słowo Boże, w: Fenomen kazania, red
W Przyczyna
G. Siwek, Kraków, 48-66, 1994
51994
Polszczyzna biblijna-między tradycją a współczesnością
S Koziara, W Przyczyna
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009
42009
Język katechezy
R Przybylska, W Przyczyna
Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2008
42008
Nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w relacjach dziennikarzy katolickich portali internetowych
W Przyczyna
Polonia Sacra 21 (4), 5-16, 2017
32017
O metodologii homiletyki
W Przyczyna, G Siwek
Studia Nauk Teologicznych PAN, 289-300, 2007
22007
Komunikacja w Kościele współczesnym: bariery i pomosty
R Przybylska, W Przyczyna
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
22005
Nowa ewangelizacja: język-teologia-kultura
M Nowak, W Przyczyna
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2017
12017
Metodologia teologii homiletycznej
W Przyczyna, G Siwek
12011
Uwagi o współczesnych przekładach Biblii na język polski
A Czesak, J Kąś, S Koziara, R Przybylska, W Przyczyna, H Synowiec, ...
Ruch Biblijny i Liturgiczny 59 (2), 144–154-144–154, 2006
12006
Rapsodyk na ambonie? Jan Paweł II na placu Zwycięstwa w Warszawie w świetle założeń Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka
M Jankosz, W Przyczyna
Roczniki Humanistyczne 68 (1), 249-261, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20