Follow
Adam Kadziński
Adam Kadziński
Verified email at put.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ttrans-risk-an integrated method for risk management in transport= Trans-risk-zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem w transporcie
K Jamroz, A Kadziński, K Chruzik, A Szymanek, L Gucma, J Skorupski
Journal of KONBiN, 209-220, 2010
38*2010
Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych
A Kadziński
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013
342013
Introduction to the risk management in the maintenance of railway tracks
P Smoczyński, A Kadziński
Journal of mechanical and transport engineering 68 (4), 65-80, 2016
232016
Rozpoznawanie źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej
A Kadziński, A Gill, K Pruciak
TTS Technika Transportu Szynowego 18, 49-52, 2011
142011
Źródła zagrożeń na przejazdach kolejowych
A Kadziński, J Juszczak, A Kobaszyńska-Twardowska
Pojazdy szynowe, 44-49, 2010
132010
System obsługiwania pojazdów szynowych jako element w warstwowym modelu ich systemów bezpieczeństwa
A Gill, A Kadziński
Pojazdy Szynowe, 31-38, 2006
112006
Hazard identification model
A Gill, A Kadziński
Proceedings of 20th International Scientific Conference Transport Means 2016 …, 2016
102016
The concept of method and models for risk management of hazards generated at railway crossings
A Kadziński, A Kobaszyńska-Twardowska, A Gill
Proceedings of 20th International Scientific Conference Transport Means, 2016
102016
Szacowanie i wartościowanie ryzyka zagrożeń związanych z odcinkiem szybkiego tramwaju na poznańskiej sieci tramwajowej
A Kadziński, J Warguła, A Gill
Logistyka, 2012
92012
The concept of identification of layers of safety system models through classification of risk reduction measures
A Gill, A Kadziński
Journal of KONES 19 (1), 105-115, 2012
92012
Koncepcja implementacji metody TRANS-RISK do zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej
A Kadziński, A Gill
Logistyka, 2011
92011
Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa systemów kolejowych pojazdów szynowych
A Kadziński
XII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Poznań-Rydzyna, 1996
81996
THE MODEL OF GENERALIZED TECHNICAL SYSTEM
E Augustyn, A Kadziński
Journal of Mechanical and Transport Engineering 69 (3), 5-13, 2017
62017
The determination procedure of the onset of the object wear-out period based on monitoring of the empirical failure intensity function
A Gill, A KAdzińsKi
Eksploatacja i Niezawodność 17 (2), 282-287, 2015
62015
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem drzwi podczas eksploatacji tramwajów typu 105Na
A Gill, A Kadziński, D Kalinowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12 (12), 104-114, 2011
62011
Integracja pojęć
A Kadziński, A Gill
W: Krystek, R.(red.) Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, 285-289, 2009
62009
Simulating the world described with the functional resonance analysis method
P Smoczyński, A Kadziński, A Gill
Safety and Reliability–Safe Societies in a Changing World, 1247-1252, 2018
52018
Models of airmen’s aviation activities cycles in the Tactical Aircraft’s Operating System
E Augustyn, A Kadziński
Journal of KONBIN 45 (1), 45-66, 2018
52018
Systemic approach and model of the Polish Tactical Air Force
E Augustyn, A Kadziński
Journal of KONES 24 (2), 7-16, 2017
52017
Identyfikacja zagrożeń w domenach analiz systemu kolejowego
A Gill, A Kadziński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20