Natalia Latuszek (Piechota)
Natalia Latuszek (Piechota)
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
LOKALIZACYJNA APLIKACJA MOBILNA JAKO NARZĘDZIE BADAŃ RUCHU TURYSTYCZNEGO W MIASTACH
N Piechota
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2 (1), 115-133, 2014
132014
Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast–ujęcie teoretyczne
N Piechota
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 83-93, 2015
82015
Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast
P Zmyślony, N Piechota
Celuch, K. (red.), Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce …, 2014
82014
WPŁYW ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH NA ROZWÓJ TURYSTYKI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE TURNIEJÓW TENISOWYCH
N Piechota
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 3 (2), 121-135, 2014
62014
Convention Bureau jako instytucja ograniczająca koszty transakcyjne w branży spotkań
N Piechota
Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 135-150, 2016
52016
Competitiveness of Polish cities in the international meetings market
N Piechota, P Zmyślony
A pathway for the new generaton of tourism research ­ – Proceedings of the …, 2016
32016
METROPOLIE TURYSTYCZNE ŚWIATA W ŚWIETLE RANKINGÓW MIĘDZYNARODOWYCH–STATYSTYCZNA ANALIZA RANGOWANIA WIELOKRYTERIALNEGO
P Zmyślony, N Piechota
FOLIA TURISTICA 38, 57-79, 2016
32016
Instytucjonalne przesłanki istnienia convention bureau
N Piechota
Ekonomiczne Problemy Turystyki 1, 163-174, 2016
32016
Mierzenie wpływu wydarzeń kulturalnych na gospodarkę lokalną
N Piechota, P Zmyślony
Krakowiak, B., Stasiak, A. (red.), Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń …, 2014
3*2014
ROLE CONVENTION BUREAU W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH.
N Piechota
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2017
22017
Współczesne role convention bureaux a konkurencyjność polskich miast na międzynarodowym rynku spotkań
N Latuszek
22017
Rola convention bureau w kształtowaniu potencjału konkurencyjnego miast – założenia projektu badawczego
N Piechota
Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 271-28, 2016
22016
Zarys założeń metodologicznych badań nad wpływem wydarzeń sportowych i turystyki biznesowej na konkurencyjność miast
N Piechota
Makowska-Iskierka M.,(red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne …, 2015
22015
Znaczenie formy organizacyjnej convention bureaux dla ich działalności w miastach
N Latuszek
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (8, cz. 3 Region turystyczny-zarządzanie …, 2017
12017
Contemporary roles of convention bureaux
N Latuszek
Poznań University of Economics and Business, 2017
12017
Podobieństwo miast pod względem charakteru internacjonalizacji funkcji turystycznej a potencjał konkurencyjny przemysłu spotkań
P Zmyślony, N Piechota
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 94-106, 2015
12015
Cooperation between Convention Bureaus in Light of Empirical Research
N Latuszek, M Dembińska
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 83-89, 2018
2018
Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta
N Piechota
2017
CONVENTION BUREAUX’ROLES IN THE GLOBAL MEETINGS INDUSTRY–A METHODOLOGICAL FRAMEWORK
N Piechota
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 198-208, 2017
2017
The impact of convention bureau’s activity on transaction costs in the meetings industry – a theoretical approach
N Piechota
Working Paper - Faculty of International Business and Economics Poznan …, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20