Marek Rembierz
Marek Rembierz
dr hab. Uniwersytet Śląski
Zweryfikowany adres z poczta.onet.eu
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Tropy transcendencji… Współczesne myślenie religijne wobec pluralizmu światopoglądowego i relacji międzykulturowych
M Rembierz
Świat i Słowo 2 (12), 17-50, 2014
122014
Dom rodzinny jako osobliwy szczegół w świecie kulturowej bezdomności. Refleksje z filozofii człowieka,[w:] B. Dymara (red.)
M Rembierz
Dziecko w świecie rodziny, 1998
111998
Ethos edukacji i jej filozoficzny logos. Elementy filozofii edukacji w dociekaniach Tadeusza Kotarbińskiego
M Rembierz
Studia z Filozofii Polskiej 2, 341-354, 2007
92007
Realizm metafizyczny jako inspiracja myśli pedagogicznej: o refleksji antropologiczno-pedagogicznej Stefana Swieżawskiego i jej znaczeniu dla teorii wychowania oraz analiz …
M Rembierz
Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2), 135-174, 2016
82016
Edukacja międzykulturowa jako ćwiczenie duchowe. Pedagogiczne wymiary kształtowania kultury duchowej i rozumienia wartości ponadkulturowych w kontekście zróżnicowania …
M Rembierz
72018
Kultura intelektualna, wątpliwości metodologiczne i refleksja metapedagogiczna w rozwijaniu teorii i praktyki edukacji międzykulturowej
M Rembierz
Edukacja Międzykulturowa 2 (7), 37-67, 2017
72017
„Dom rodzinny jako przestrzeń wychowania intelektualnego–wzrastanie w mądrości czy utwierdzanie się w dziedziczonych uprzedzeniach i stereotypach?”
M Rembierz
Jaka rodzina, takie społeczeństwo. Wspólnototwórczy wymiar wychowania …, 2012
62012
Uczenie się pluralizmu i kształtowanie tożsamości religijnej w kontekście kulturowych i światopoglądowych odmienności–między tradycyjnym zróżnicowaniem a współczesnym pluralizmem
M Rembierz
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2017
52017
O splocie problemów i badań pedagogiki specjalnej z refleksją metodologiczną, aksjologiczną i antropologiczną
M Rembierz
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 15-38, 2016
52016
Opozycja światłość-ciemność w argumentacji tzw. filozofii pierwszej: wybrane zagadnienia metafizyczne i teoriopoznawcze
M Rembierz
52003
Doświadczenie domu rodzinnego,[w:] Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, red
M Rembierz
L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin, 1998
51998
Spór o koncepcję społeczeństwa i wartość jednostki jako kontekst i wyzwanie dla polskiej myśli pedagogicznej
M Rembierz
Polska Myśl Pedagogiczna 4 (4), 59-90, 2018
42018
O uczeniu się pluralizmu w/dzięki pedagogice. Pluralistyczne perspektywy pedagogiki i różnorodne oblicza pluralizmów w krytycznym rozpoznaniu refleksji metapedagogicznej
M Rembierz
Studia Pedagogiczne, 105-153, 2017
42017
Uniwersytet–wolność–bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu
M Rembierz
Pedagogika Szkoły Wyższej, 11-48, 2015
42015
Humanizm nauk pedagogicznych a niektóre założenia nauk społecznych
M Rembierz
Społeczeństwo i Rodzina 1, 8-32, 2013
42013
Oblicza samotności w edukacji. Samotność i odosobnienie wśród zasad wychowania intelektualnego i kształtowania samodzielności poznawczej
M Rembierz
Horyzonty Wychowania 12 (23), 55-75, 2013
42013
Nadzieja–transcendencja–paideia. O perspektywach nadziei i pedagogii nadziei w kontekście (przekraczania) ludzkiej niedoskonałości
M Rembierz
Świat i Słowo 14 (1) 26), 13-38, 2016
32016
Bezradność i samodzielność jako kategorie pedagogiczne. Od rozpoznania patologii do kształtowania podmiotowości
M Rembierz
Roczniki Pedagogiczne 1 (1), 103-112, 2009
32009
Bezradność: interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej
Z Gajdzica, M Rembierz
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2005
32005
Między wielokulturowością" wieży Babel" a zróżnicowanymi kulturowo pograniczami: pedagogiczne poszukiwania i idee Tadeusza Lewowickiego w zakresie edukacji kształtującej …
M Rembierz
22019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20