Follow
Joanna Kizielewicz
Joanna Kizielewicz
dr hab. prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni, Web of Science ResearcherID K-5784-2019; ORCID
Verified email at wznj.umg.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Corporate social responsibility in Poland–theory and practice
G Wolska, J Kizielewicz
DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting 2 (1), 143-153, 2015
302015
Theoretical considerations on understanding of the phenomenon of maritime tourism in Poland and the world
J Kizielewicz
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 108-116, 2012
292012
The phenomenon of the marina development to support the European model of economic development
J Kizielewicz, T Luković
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety Od Sea …, 2013
272013
Cruise ship tourism–a case study Poland
J Kizielewicz
Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie, 2013
192013
Negative impact of cruise tourism development on local community and the environment
J Kizielewicz, T Luković
Information, Communication and Environment: Marine Navigation and Safety of …, 2015
172015
Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej
J Kizielewicz, I Urbanyi-Popiołek
Wydaw. Naukowe PWN, 2015
162015
Eco-trends in energy solutions on cruise ships
J Kizielewicz
Energies 14 (13), 3746, 2021
13*2021
The segmentation of the demand for ferry travel–a case study of Stena Line
J Kizielewicz, A Haahti, T Luković, D Gračan
Economic research-Ekonomska istraživanja 30 (1), 1003-1020, 2017
132017
Współpraca międzynarodowa w basenie Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju turystyki morskiej
J Kizielewicz
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 77, 27-40, 2012
132012
Environmental governance for sustainable cruise toruism development by territorial authorities and cruise shipowners
J Kizielewicz
Book of Proceedings of the 4th International Conference on management …, 2016
122016
Ethical Standards for Regional Authorities in the Creation of Strategy for Regional Development
J Kizielewicz
Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and …, 2015
122015
Methods of raising funds for purchasing of new cruise shipsby international corporations
J Kizielewicz
International Journal of Management and Economics, Vol. 53, Issue 2., s. 69-83., 2017
112017
Partnerstwo na rzecz rozwoju polityki turystycznej w województwach nadmorskich w Polsce
J Kizielewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 196-208, 2012
112012
The Mediterranean Sea Region–the leader in the cruise ship tourism in Europe
J Kizielewicz
Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie, 2013
92013
Kształtowanie marki i wizerunku miasta Gdynia, jako morskiej destynacji turystycznej
J Kizielewicz
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki …, 2013
92013
COVID-19 consequences and travel insurance policy in leading cruise shipping corporations
J Kizielewicz
European Research Studies 23 (4), 600-611, 2020
82020
Prospects of development of the cruise ship tourism market–the case study of the Baltic Sea region
J Kizielewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63 (7), 244-255, 2019
72019
Konsumpcja podrózujących morskimi statkami wycieczkowymi w nadmorskich obszarach recepcji turystycznej
J Kizielewicz
Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2017, 2017
72017
Monitoring energy efficiency and environmental Ship Index by cruise seaports in northern europe
J Kizielewicz
Energies 15 (12), 4215, 2022
52022
Potencjał infrastrukturalny portów morskich jako element konkurencyjności na rynku usług morskiej żeglugi wycieczkowej
J Kizielewicz
Folia Turistica Nr 42, s. 69-85., 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20