Obserwuj
Joanna Samul
Joanna Samul
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Spiritual Leadership: Meaning in the Sustainable Workplace
J Samul
Sustainability 12 (1), 1-16, 2019
712019
The research topics of leadership: Bibliometric analysis from 1923 to 2019
J Samul
International Journal of Educational Leadership and Management, 116-143, 2020
312020
Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym: Definitions of human capital-a comparative and critical approach
J Samul
Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 23 (96), 195-204, 2013
282013
Emotional and spiritual intelligence of future leaders: challenges for education
J Samul
Education Sciences 10 (7), 178, 2020
142020
Young people on the labour market in Poland? the point of view of the employer
U Kobylińska, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Oeconomia Copernicana 8 (4), 553-568, 2017
132017
Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa: teoria a praktyka
J Samul
Ekonomia i Zarządzanie 5 (2), 2013
132013
Human capital indicators in service industries : from workforce profile to output measures
E Skąpska, J Samul
European Scientific Journal 11, 292-301, 2015
102015
Pomiar zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem HR Scorecard - studium przypadku
J Samul
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, 61 - 78, 2011
9*2011
Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie podlaskim
U Kobylińska, A Kozłowski, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Politechnika Białostocka, 2016
82016
The acquisition of knowledge in public organizations: the perspective of employees
F Asderaki, J Samul
International Journal of Contemporary Management 14, 23-32, 2015
82015
Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy
J Samul
Ekonomia i Zarządzanie 6 (2), 2014
72014
Determinants of job satisfaction of workers from generations X and Y: Regional research
W Matveichuk, VV Voronov, J Samul
Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast 12 (2), 225-237, 2019
62019
Quality of qualitative approach for human resources management research
J Samul
Economic and Social Development: Book of Proceedings; Varazdin, 112-119, 2017
62017
Metody badawcze stosowane w obszarze ZZL: możliwości i ograniczenia
J Samul
Problemy Zarządzania 14, 155-166, 2016
6*2016
Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Czynniki wzrostu
E Frejtag-Mika, J Gołębiewski, W Matwiejczuk, B Mickiewicz, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
52015
Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność przedsiębiorstwa budowlanego. Podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych
W Matwiejczuk, J Samul
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 1, 256, 2013
52013
Leading and developing virtual teams: practical lessons learned from university students
J Samul, M Zaharie, A Pawluczuk, A Petre
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
42020
Western and Eastern approaches to leadership
Wangmo, J Samul
Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania …, 2019
4*2019
Stan badań nad metodami naukowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi–systematyczny przegląd literatury
J Samul
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 51-61, 2017
42017
Teamwork measures and organizational performance: some empirical observations
W Matwiejczuk, J Samul
21th International Scientific Conference: Economics and Management: ICEM …, 2016
42016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20