Marcin Golembski
Title
Cited by
Cited by
Year
Parametryzacja funkcji personalnej jako narzędzie zarządzania ryzykiem kadrowym
M Gołembski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (855). Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
82015
Zarządzanie przez paradoksy,[w:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskalska M.(red.)
M Gołembski, G Wojtkowiak
W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, 2004
72004
Zarządzanie przez paradoksy,[w:] Engelhardt J
M Gołembski, G Wojtkowiak
Brojak-Trzaskalska M.(red.), W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania …, 2020
52020
Designing the Human Resource Function at Micro-and Small-Enterprises
M Golembski
Available at SSRN 3329435, 2015
42015
Metody mierzenia efektów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
M Gołembski, H Sobolewski
Duraj AN, Papiernik-Wojdera M.(red.), Paradygmaty i instrumenty kreowania …, 2013
32013
SOLUTIONS IN THE AREA OF WORK TIME AS A TOOL FOR MOTIVATING WORKERS (Rozwiazania w zakresie czasu pracy jako narzedzie motywowania pracowników)
M Golembski
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 96-102, 2009
32009
Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Aktualne trendy i perspektywy rozwoju
M Gołembski
Wydawnictwo CeDeWu, 2019
2*2019
Logistyka usług: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania
E Gołembska, Z Bentyn, M Gołembski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
22017
Employee Motivations in Maintaining Occupational Health and Safety (OHS) Compliance: Research on Nine Construction Firms in Poland.
M Gołembski, P Sobański, G Wojtkowiak
Global Management Journal 8, 2016
22016
Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
M Gołembski, G Wojtkowiak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
22013
Stan i kierunki rozwoju faktoringu w Polsce
D Nowak, M Gołembski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
22013
Motywowanie pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach-teoria, praktyka i współczesne trendy
M Gołembski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 32-40, 2012
22012
Znaczenie pomiaru kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
M Gołębski, B Wojtkowiak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
22012
Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego
M Gołembski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009
22009
A New Model of the Personnel Function Delivery in the Logistics of Polish Firms
E Gołembska, M Gołembski
Logistics 4 (3), 15, 2020
12020
Employee turnover as a factor in the optimization of HR processes Rotacja pracowników jako czynnik optymalizacji procesów kadrowych
B Skowron-Mielnik, M Golembski
Management Forum 7 (1), 8-13, 2019
12019
Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego
M Gołembski, G Wojtkowiak
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 79, 927-936, 2016
12016
Stan obecny i przesłanki rozwoju zarządzania funkcją personalną we współczesnych przedsiębiorstwach
M Gołembski
Marketing i Rynek, 987-992, 2014
12014
HR Biznes Partner jako współczesne rozwiązanie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
M Gołembski
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 51 (1146), 99-110, 2013
12013
Determinants and Barriers to Using the Personnel Function Management Control System in the Theory and Practice of Enterprises
M Gołembski
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 105-114, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20