Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
TytułCytowane przezRok
Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych
UK Zawadzka-Pąk
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
262013
Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Prawo budżetowe państwa i samorządu 4 (2), 51-67, 2016
112016
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji
E Ruśkowski, UK Zawadzka-Pąk
Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Temida 2, 2010
72010
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce
UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Edu-Libri, 2014
52014
Aktualne kierunki zmian we francuskim samorządzie terytorialnym na tle sytuacji w Polsce
UK Zawadzka-Pąk
Samorząd Terytorialny, 10-22, 2013
42013
Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 4 (4), 21-34, 2016
32016
Stabilność współczesnych finansów publicznych w świetle doświadczeń europejskich–odpowiedzial-ność prawna czy moralna?
UK Zawadzka-Pąk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (8, cz. 1 Ryzyko i stabilność finansowa w …, 2016
22016
La réforme des finances publiques en France
UK Zawadzka
Temida 2, 2009
22009
MOTYWACJA MIESZKAŃCÓW POLSKICH SAMORZĄDÓW DO ANGAŻOWANIA SIĘ W PROCES BUDŻETOWANIA PARTYCYPACYJNEGO.
UK Zawadzka-Pąk, E Lotko
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2017
12017
Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podatkowej
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym 18 (9), 2, 2017
12017
Responsible Public Finance Management
UK Zawadzka-Pak
Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, 1-6, 2016
12016
Towards performance culture via learning culture: lessons from Poland
UK Zawadzka-Pąk, JE Kulikowska-Kulesza, E Lotko
Ekonomia i Zarządzanie 7, 2015
12015
Performance budgeting and the multiannual programming of public finances
UK Zawadzka-Pąk
Temida 2, 2014
12014
Białystok Law Books 9 Polish Financial Law
UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Temida 2, 2014
12014
Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim samorządzie terytorialnym
UK Zawadzka-Pąk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (3 …, 2012
12012
Legal and Ethical Aspects of Fiscal Rules in Poland
UK Zawadzka-Pąk
THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY, 109, 0
1
Legal and Axiological Aspects of Participatory Budgeting Procedure in Poland and the Czech Republic
UK Zawadzka-Pąk, E Tomášková
Białostockie Studia Prawnicze 24 (3), 165-175, 2019
2019
Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Temida 2, 2018
2018
Report on the XVII Centers’ International Scientific Conference “Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of …
UK Zawadzka-Pąk
Annual Center Review, 57-58, 2018
2018
Rationalization of Legally Determined Expenditure as a Condition for Strengthening Financial Accountability
E Ruśkowski, U Zawadzka-Pąk
Public Governance, Administration and Finances Law Review, 82, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20