Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych
UK Zawadzka-Pąk
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
242013
Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Prawo budżetowe państwa i samorządu 4 (2), 51-67, 2016
112016
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji
E Ruśkowski, UK Zawadzka-Pąk
Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Temida 2, 2010
72010
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce
UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Edu-Libri, 2014
52014
Aktualne kierunki zmian we francuskim samorządzie terytorialnym na tle sytuacji w Polsce
UK Zawadzka-Pąk
Samorząd Terytorialny, 10-22, 2013
42013
Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 4 (4), 21-34, 2016
32016
Stabilność współczesnych finansów publicznych w świetle doświadczeń europejskich–odpowiedzial-ność prawna czy moralna?
UK Zawadzka-Pąk
Korekta językowa: Karolina Martin, 25, 2016
22016
La réforme des finances publiques en France
UK Zawadzka
Temida 2, 2009
22009
Shaping Financial Accountability Via Participatory Budgeting–Theoretical Framework for Axiological and Legal Analysis1
UK Zawadzka-Pąk
European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, 629, 2018
12018
Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podatkowej
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym 18 (9), 2, 2017
12017
Motywacja mieszkańców polskich samorządów do angażowania się w proces budżetowania partycypacyjnego
U Zawadzka-Pąk, E Lotko
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
12017
Globalization and Public Administration
D Hayward
Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance …, 2017
12017
Towards performance culture via learning culture: lessons from poland
UK Zawadzka-Pąk, JE Kulikowska-Kulesza, E Lotko
Ekonomia i Zarządzanie 7, 2015
12015
Performance budgeting and the multiannual programming of public finances
UK Zawadzka-Pąk
Temida 2, 2014
12014
Białystok Law Books 9 Polish Financial Law
UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Temida 2, 2014
12014
Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim samorządzie terytorialnym
UK Zawadzka-Pąk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (3 …, 2012
12012
Legal and Ethical Aspects of Fiscal Rules in Poland
UK Zawadzka-Pąk
THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY, 109, 0
1
Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast
UK Zawadzka-Pąk
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82 (1), 283-298, 2020
2020
Legal and Axiological Aspects of Participatory Budgeting Procedure in Poland and the Czech Republic
UK Zawadzka-Pak, E Tomášková
2019
Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Temida 2, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20