Urszula Kinga Zawadzka-P±k
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych
UK Zawadzka-P±k
O¶rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
252013
Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-P±k
Prawo budżetowe państwa i samorz±du 4 (2), 51-67, 2016
112016
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji
E Ru¶kowski, UK Zawadzka-P±k
Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Temida 2, 2010
72010
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce
UK Zawadzka-P±k
Wydawnictwo Edu-Libri, 2014
52014
Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski): studium aksjologiczno-prawne
UK Zawadzka-P±k
Temida 2, 2019
42019
Moralno¶ć, przejrzysto¶ć i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania ¶rodków publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-P±k
Prawo Budżetowe Państwa i Samorz±du 4 (4), 21-34, 2016
42016
Aktualne kierunki zmian we francuskim samorz±dzie terytorialnym na tle sytuacji w Polsce
UK Zawadzka-P±k
Samorz±d Terytorialny, 10-22, 2013
42013
Stabilno¶ć współczesnych finansów publicznych w ¶wietle do¶wiadczeń europejskich–odpowiedzialno¶ć prawna czy moralna?
UK Zawadzka-P±k
Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie 17 (8.1), 25-34, 2016
22016
La réforme des finances publiques en France
UK Zawadzka
Temida 2, 2009
22009
Shaping Financial Accountability Via Participatory Budgeting–Theoretical Framework for Axiological and Legal Analysis1
UK Zawadzka-P±k
European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, 629, 2018
12018
Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podatkowej
E Lotko, UK Zawadzka-P±k
Przedsiębiorczo¶ć i zarz±dzanie w rozwoju ekonomicznym 18 (9), 2, 2017
12017
Motywacja mieszkańców polskich samorz±dów do angażowania się w proces budżetowania partycypacyjnego
U Zawadzka-P±k, E Lotko
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
12017
Globalization and Public Administration
D Hayward
Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance …, 2017
12017
Towards performance culture via learning culture: lessons from poland
UK Zawadzka-P±k, JE Kulikowska-Kulesza, E Lotko
Ekonomia i Zarz±dzanie 7, 2015
12015
Performance budgeting and the multiannual programming of public finances
UK Zawadzka-P±k
Temida 2, 2014
12014
Białystok Law Books 9 Polish Financial Law
UK Zawadzka-P±k
Wydawnictwo Temida 2, 2014
12014
Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim samorz±dzie terytorialnym
UK Zawadzka-P±k
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (3 …, 2012
12012
Legal and Ethical Aspects of Fiscal Rules in Poland
UK Zawadzka-P±k
THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY, 109, 0
1
Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast
UK Zawadzka-P±k
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82 (1), 283-298, 2020
2020
Legal and Axiological Aspects of Participatory Budgeting Procedure in Poland and the Czech Republic
UK Zawadzka-P±k, E Tomáąková
Białostockie Studia Prawnicze 24 (3), 165-175, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie póĽniej.
Prace 1–20