Obserwuj
Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych
UK Zawadzka-Pąk
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
312013
Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski). Studium aksjologiczno-prawne
UK Zawadzka-Pąk
Temida 2, 2019
222019
Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Prawo budżetowe państwa i samorządu 4 (2), 51-67, 2016
162016
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce
UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Edu-Libri, 2014
112014
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji
E Ruśkowski, UK Zawadzka-Pąk
Wnioski dla Polski [Legal problem of the construction and functioning of the …, 2010
112010
Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Temida 2, 2018
82018
Legal and axiological aspects of participatory budgeting procedure in Poland and the Czech Republic
UK Zawadzka-Pak, E Tomaskova
Bialstockie Studia Prawnicze 24, 165, 2019
72019
Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 4 (4), 21-34, 2016
62016
Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet: Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów
U Zawadzka-Pąk, G Michalczuk
Wolters Kluwer, 2017
52017
Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podatkowej
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (9.2), 333-344, 2017
52017
Aktualne kierunki zmian we francuskim samorządzie terytorialnym na tle sytuacji w Polsce
UK Zawadzka-Pąk
Samorząd Terytorialny, 10-22, 2013
52013
Participatory Budgeting as the Instrument of Technologically Supported Dialogue in Cracow, Poland
UK Zawadzka-Pąk
TalTech Journal of European Studies 12 (2), 3-19, 2022
42022
Stabilność współczesnych finansów publicznych w świetle doświadczeń europejskich–odpowiedzialność prawna czy moralna?
UK Zawadzka-Pąk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (8.1), 25-34, 2016
32016
Białystok Law Books 9 Polish Financial Law
UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Temida 2, 2014
32014
The Value of Truth and Citizens’ Panels-from Philosophical Roots to Practical Consequences of the Governance Concept.
UK Zawadzka-Pąk
Lex localis-Journal of Local Self-Government 20 (3), 2022
22022
Accountability, public values, and participatory budgeting in Poland
UK Zawadzka-Pąk
Baltic Journal of Law & Politics 14 (2), 72-100, 2021
22021
Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast
UK Zawadzka-Pąk
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82 (1), 283-298, 2020
22020
Shaping Financial Accountability Via Participatory Budgeting-Theoretical Framework for Axiological and Legal Analysis
UK Zawadzka-Pak
https://tudasportal. uni-nke. hu/xmlui/handle/20.500. 12944/14704, 2019
22019
La réforme des finances publiques en France
UK Zawadzka
Temida 2, 2009
22009
Values of Good, Truth, and Love in Participatory Budgeting in Poland
UK Zawadzka-Pak
Institutiones Administrationis-J. Admin. Sci. 1, 140, 2021
12021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20