Obserwuj
Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych
UK Zawadzka-Pąk
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
262013
Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Prawo budżetowe państwa i samorządu 4 (2), 51-67, 2016
132016
Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce
UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Edu-Libri, 2014
92014
Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji
E Ruśkowski, UK Zawadzka-Pąk
Wnioski dla Polski [Legal problem of the construction and functioning of the …, 2010
92010
Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski). Studium aksjologiczno-prawne
UK Zawadzka-Pąk
Temida 2, 2019
82019
Moralność, przejrzystość i edukacja jako determinanty optymalnego wydatkowania środków publicznych
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 4 (4), 21-34, 2016
62016
Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Temida 2, 2018
52018
Aktualne kierunki zmian we francuskim samorządzie terytorialnym na tle sytuacji w Polsce
UK Zawadzka-Pąk
Samorząd Terytorialny, 10-22, 2013
52013
Legal and Axiological Aspects of Participatory Budgeting Procedure in Poland and the Czech Republic
UK Zawadzka-Pak, E Tomaskova
Bialstockie Studia Prawnicze 24, 165, 2019
42019
Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podatkowej
E Lotko, UK Zawadzka-Pąk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (9.2), 333-344, 2017
32017
Shaping Financial Accountability Via Participatory Budgeting–Theoretical Framework for Axiological and Legal Analysis1
UK Zawadzka-Pąk
European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, 629, 2019
22019
Stabilność współczesnych finansów publicznych w świetle doświadczeń europejskich–odpowiedzialność prawna czy moralna?
UK Zawadzka-Pąk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (8.1), 25-34, 2016
22016
Białystok Law Books 9 Polish Financial Law
UK Zawadzka-Pąk
Wydawnictwo Temida 2, 2014
22014
La réforme des finances publiques en France
UK Zawadzka
Temida 2, 2009
22009
Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast
UK Zawadzka-Pąk
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 82 (1), 283-298, 2020
12020
Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet: Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów
U Zawadzka-Pąk, G Michalczuk
Wolters Kluwer, 2017
12017
Motywacja mieszkańców polskich samorządów do angażowania się w proces budżetowania partycypacyjnego
UK Zawadzka-Pąk, E Lotko
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444-454, 2017
12017
Towards performance culture via learning culture: lessons from Poland
UK Zawadzka-Pąk, JE Kulikowska-Kulesza, E Lotko
Ekonomia i Zarządzanie 7 (4), 2015
12015
Performance budgeting and the multiannual programming of public finances
UK Zawadzka-Pak
Bialstockie Studia Prawnicze 16, 55, 2014
12014
Wdrażanie budżetu zadaniowego we francuskim samorządzie terytorialnym
UK Zawadzka-Pąk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (3 …, 2012
12012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20