Obserwuj
Justyna Beata Wilk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw-wielowymiarowa analiza porównawcza
B Bal-Domańska, J Wilk
Przegląd Statystyczny 58 (3-4), 300-322, 2011
672011
The identification of spatial dependence in the analysis of regional economic development-join-count test application
MB Pietrzak, J Wilk, T Kossowski, R Bivand
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
562013
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych
S Matusik, MB Pietrzak, J Wilk
Studia Demograficzne 162 (2), 3-28, 2012
402012
The analysis of interregional migrations in Poland in the period 2004–2010 Using panel gravity model
MB Pietrzak, N Drzewoszewska, J Wilk
322012
Spatial association of population pyramids across Europe: The application of symbolic data, cluster analysis and join-count tests
RS Bivand, J Wilk, T Kossowski
Spatial Statistics 21, 339-361, 2017
272017
Gravity model as the tool for internal migration analysis in Poland in 2004-2010
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
262013
Analiza migracji wewnñetrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
252013
Analiza migracji wewnñetrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
252013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
222013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
222013
Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności
M Pietrzak, J Wilk
Ekonomia i Prawo 12 (3), 2013
212013
Economic situation of eastern Poland and population migration movement
B Pietrzak, J Wilk, M Chrzanowska
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 14 (2), 148-157, 2013
202013
Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych–podejście dwuetapowe
J Wilk, MB Pietrzak
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics 2, 62-73, 2013
202013
Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji
N Drzewoszewska, MB Pietrzak, J Wilk
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2013
182013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
182013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce [in:] Jajuga K., Walesiak M.(ed.) Taksonomia 20-21. Klasyfikacja i analiza danych–teoria i …
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
PN UE we Wrocławiu, 2013
172013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
J Wilk, MB Pietrzak, M Siekaniec
Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2013
152013
Application of Structural Equation Modeling for analysing internal migration phenomena in Poland
MB Pietrzak, M Żurek, S Matusik, J Wilk
Przegląd Statystyczny 4 (59), 487-503, 2012
152012
Detrmination of optimum Technology in Respect of the Required Values of Casting Quality Parameters by Aplication of the Weighted Variables Metric
J Wilk, Z Żółkiewicz
Materials Enginering 13 (3), 89, 2006
132006
The application of local indicators for categorical data (LICD) in the spatial analysis of economic development
MB Pietrzak, J Wilk, RS Bivand, T Kossowski
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 17 (4), 2014
122014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20