Obserwuj
Justyna Beata Wilk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw-wielowymiarowa analiza porównawcza
B Bal-Domańska, J Wilk
Przegląd Statystyczny 58 (3-4), 300-322, 2011
662011
The identification of spatial dependence in the analysis of regional economic development-join-count test application
MB Pietrzak, J Wilk, T Kossowski, R Bivand
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
562013
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych
S Matusik, MB Pietrzak, J Wilk
Studia Demograficzne 162 (2), 3-28, 2012
382012
The Analysis of Interregional Migrations in Poland in the Period 2004–2010 Using Panel Gravity Model
MB Pietrzak, N Drzewoszewska, J Wilk
322012
Analiza migracji wewnñetrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
252013
Analiza migracji wewnñetrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
252013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
222013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
222013
Spatial association of population pyramids across Europe: The application of symbolic data, cluster analysis and join-count tests
RS Bivand, J Wilk, T Kossowski
Spatial Statistics 21, 339-361, 2017
212017
Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych–podejście dwuetapowe
J Wilk, MB Pietrzak
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics 2, 62-73, 2013
212013
Economic situation of eastern Poland and population migration movement
B Pietrzak, J Wilk, M Chrzanowska
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 14 (2), 148-157, 2013
202013
Gravity model as a tool for internal migration analysis in Poland in 2004-2010 [in:] Pociecha J.(ed.) Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes
MB Pietrzak, J Wilk, S Matusik
UE w Krakowie, Kraków, 2013
202013
Obszary metropolitalne Polski południowej a ruch migracyjny ludności
MB Pietrzak, J Wilk
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
192013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce [in:] Jajuga K., Walesiak M.(ed.) Taksonomia 20-21. Klasyfikacja i analiza danych–teoria i …
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
PN UE we Wrocławiu, 2013
172013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnñetrznych w Polsce
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
172013
Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnñetrznych w Polsce
J Wilk, MB Pietrzak, S Matusik
Institute of Economic Research Working Papers, 2013
172013
Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji
N Drzewoszewska, MB Pietrzak, J Wilk
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2013
162013
The impact of metropolitan areas on internal migrations in Poland. The case of southern regions
J Wilk, MB Pietrzak, M Siekaniec
Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2013
152013
Detrmination of optimum Technology in Respect of the Required Values of Casting Quality Parameters by Aplication of the Weighted Variables Metric
J Wilk, Z Żółkiewicz
Materials Enginering 13 (3), 89, 2006
132006
The application of local indicators for categorical data (LICD) in the spatial analysis of economic development
MB Pietrzak, J Wilk, RS Bivand, T Kossowski
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 17 (4), 2014
122014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20