Obserwuj
Mirosław Filiciak
Mirosław Filiciak
Uniwersytet SWPS
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Hyperidentities: Postmodern identity patterns in massively multiplayer online role-playing games
M Filiciak
The video game theory reader, 87-102, 2013
2642013
Wirtualny plac zabaw
M Filiciak
Gry Sieciowe i przemiany kultury współczesnej, 2006
130*2006
Młodzi i media
M Filiciak, M Danielewicz, M Halawa, P Mazurek, A Nowotny
Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą …, 2010
104*2010
Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań
M Filiciak, A Tarkowski, J Hofmokl
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2012
67*2012
Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu
M Filiciak
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2013
432013
Praktyki kulturalne Polaków
R Drozdowski, B Fatyga, M Filiciak, M Krajewski, T Szlendak
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
39*2014
Kultura 2.0-Wyzwania cyfrowej przyszłości
E Bendyk, M Filiciak, J Hofmokl, T Kulisiewicz, A Tarkowski
PWA, Warszawa, 2007
30*2007
Ramowy katalog kompetencji cyfrowych
J Jasiewicz, M Filiciak, A Mierzecka, K Śliwowski, A Klimczuk, ...
242015
Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej
D Batorski, E Bendyk, M Filiciak, A Płoszaj
Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences, Warszawa, 2012
242012
Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS
M Filiciak, M Danielewicz, M Halawa, P Mazurek, A Nowotny
Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Retrieved December 12, 2013, 2010
222010
The circulations of culture-on social distribution of content
M Filiciak, J Hofmokl, A Tarkowski
Available at SSRN 2246508, 2012
162012
Inny wymiar otwartości. Internetowa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych
M Filiciak
Przegląd Kulturoznawczy 9 (1), 65-76, 2011
132011
TV czy nie-TV
M Filiciak
Telewizja doby post-soap opera i sieci peer-to-peer. W: M. Filiciak, B. Giza …, 2011
122011
Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym
M Filiciak, P Mazurek, K Growiec
102014
Alfabet nowej kultury: F jak fan
M Filiciak, A Tarkowski
Pozyskano [13.04. 2017] z: http://www. dwutygodnik. com/artykul/247-alfabet …, 2012
102012
Korzystanie z mediów a podziały społeczne
M Filiciak, P Mazurek, K Growiec
Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym [The use of media and …, 2013
92013
Modyfikacje gier komputerowych przez użytkowników
M Filiciak
Wydawnictwo SWPS, 2003
92003
Treści cyfrowe. Przemiany modeli biznesowych i relacji między producentami i konsumentami
M Filiciak, A Polak
Warszawa: MGG Conferences, 214, 2012
82012
Stadion-miasto-kultura
W Burszta, M Czubaj, J Drozda, M Duchowski, M Filiciak, K Jaskulowski, ...
Euro 2012 i przemiany kultury polskiej.„Święto”–rok 2012.(Stadium-City …, 2012
8*2012
Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce-raport otwarcia
J Włodarski, J Lipszyc, G Stunża, AJ Dąbrowska, P Drzewiecki, M Filiciak, ...
Fundacja Nowoczesna Polska, 2011
82011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20