Mirosław Filiciak
Mirosław Filiciak
Uniwersytet SWPS
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Hyperidentities: Postmodern identity patterns in massively multiplayer online role-playing games
M Filiciak
The video game theory reader 1, 87-102, 2003
2612003
Wirtualny plac zabaw
M Filiciak
Gry Sieciowe i przemiany kultury współczesnej, 2006
137*2006
Młodzi i media
M Filiciak, M Danielewicz, M Halawa, P Mazurek, A Nowotny
Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą …, 2010
113*2010
Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań
M Filiciak, A Tarkowski, J Hofmokl
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2012
62*2012
Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu
M Filiciak
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2013
372013
Praktyki kulturalne Polaków
R Drozdowski, B Fatyga, M Filiciak, M Krajewski, T Szlendak
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
33*2014
Kultura 2.0-Wyzwania cyfrowej przyszłości
E Bendyk, M Filiciak, J Hofmokl, T Kulisiewicz, A Tarkowski
PWA, Warszawa, 2007
29*2007
Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej
D Batorski, E Bendyk, M Filiciak, A Płoszaj
Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences, Warszawa, 2012
212012
Korzystanie z mediów a podziały społeczne
M Filiciak, P Mazurek, K Growiec
Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym [The use of media and …, 2013
19*2013
Ramowy katalog kompetencji cyfrowych
J Jasiewicz, M Filiciak, A Mierzecka, K Śliwowski, A Klimczuk, ...
182015
The circulations of culture-on social distribution of content
M Filiciak, J Hofmokl, A Tarkowski
Available at SSRN 2246508, 2012
142012
Inny wymiar otwartości. Internetowa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych
M Filiciak
Przegląd Kulturoznawczy 9 (1), 65-76, 2011
132011
Alfabet nowej kultury: F jak fan
M Filiciak, A Tarkowski
Pozyskano [13.04. 2017] z: http://www. dwutygodnik. com/artykul/247-alfabet …, 2012
112012
TV czy nie-TV
M Filiciak
Telewizja doby postsoap opera i sieci peerto-peer, 237-255, 2011
112011
Niebezpieczne związki–rynkowa i społeczna produkcja kultury
M Filiciak, A Tarkowski
Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, NCK, Warszawa …, 2010
9*2010
Modyfikacje gier komputerowych przez użytkowników
M Filiciak
Wydawnictwo SWPS, 2003
92003
Stadion-miasto-kultura
W Burszta, M Czubaj, J Drozda, M Duchowski, M Filiciak, K Jaskulowski, ...
Euro 2012 i przemiany kultury polskiej.„Święto”–rok 2012.(Stadium-City …, 2012
8*2012
Zajrzeć pod powierzchnię ekranu
M Filiciak
Wydawnictwo SWPS, 2008
82008
Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści
M Filiciak, M Danielewicz, A Buchner, K Zaniewska
Narodowe Centrum Kultury, 2013
6*2013
Youth and Media
M Filiciak, H Mateusz, M Paweł, N Agata
Peter Lang Verlag, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20