Mikołaj Winiewski
Mikołaj Winiewski
Zweryfikowany adres z psych.uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of the communication medium, form of violence, and empathy
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Journal of Community & Applied Social Psychology 23 (1), 37-51, 2013
2772013
Harmful Ideas, The Structure and Consequences of Anti‐S emitic Beliefs in P oland
M Bilewicz, M Winiewski, M Kofta, A Wójcik
Political Psychology 34 (6), 821-839, 2013
2112013
Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization
W Soral, M Bilewicz, M Winiewski
Aggressive behavior 44 (2), 136-146, 2018
1002018
Mowa Nienawiści. Raport z badań sondażowych
M Bilewicz, M Marchlewska, W Soral, M Winiewski
Fundacja im. Stefana Batorego, 2014
74*2014
The role of short-and long-term cognitive empathy activation in preventing cyberbystander reinforcing cyberbullying behavior
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 18 (4), 241-244, 2015
552015
When Authoritarians Confront Prejudice. Differential Effects of SDO and RWA on Support for Hate‐Speech Prohibition
M Bilewicz, W Soral, M Marchlewska, M Winiewski
Political Psychology 38, 87–99, 2017
442017
In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs
M Marchlewska, A Cichocka, F Łozowski, P Górska, M Winiewski
The Journal of Social Psychology 159 (6), 766-779, 2019
422019
Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of affective versus cognitive empathy in increasing prosocial cyberbystander behavior
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Frontiers in psychology 9, 799, 2018
412018
Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych
M Winiewski, K Hansen, M Bilewicz, W Soral, A Świderska, D Bulska
Fundacja im. Stefana Batorego, 2017
40*2017
Sytuacja Społeczna Osób LGBTA. Raport Za Lata 2015–2016 [The Social Situation of LGBTA People. Report for the Years 2015–2016]
M Świder, M Winiewski
Sytuacja Społeczna Osób LGBTA. Raport Za Lata 2015–2016 [The Social …, 2017
39*2017
Antisemitism in current Poland: Psychological, religious and historical aspects
M Bilewicz, M Winiewski, Z Radzik
Journal for the Study of Antisemitism 4, 801-820, 2012
34*2012
Variability of the relationship between personality and mood
M Zajenkowski, E Goryńska, M Winiewski
Personality and Individual Differences 52 (7), 858-861, 2012
322012
Complementary stereotyping of ethnic minorities predicts system justification in Poland
A Cichocka, M Winiewski, M Bilewicz, M Bukowski, JT Jost
Group Processes & Intergroup Relations 18 (6), 788-800, 2015
252015
On old-fashioned versus modern homonegativity distinction: Evidence from Poland
P Górska, M Bilewicz, M Winiewski, A Waszkiewicz
Journal of homosexuality 64 (2), 256-272, 2017
232017
The behavioral approach and inhibition systems' role in shaping the displaced and direct aggressive reaction to ostracism and rejection
J Rajchert, M Winiewski
Personality and Individual Differences 88, 272-279, 2016
212016
Uprzedzenia w Polsce
Wydawnictwo Liberi Libri, 2015
18*2015
Situational factors and personality traits as determinants of college students’ mood
E Goryńska, M Winiewski, M Zajenkowski
Personality and Individual Differences 77, 1-6, 2015
152015
Invisible to the state. Institutional sexual stigma and collective action of LGB individuals in five East European countries
P Górska, M Bilewicz, M Winiewski
Group Processes & Intergroup Relations 20 (3), 367-381, 2017
122017
Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków
A Świderska, M Winiewski, K Hansen
Centrum Badań nad Uprzedzeniami. http://cbu. psychologia. pl/uploads/images …, 2016
112016
Uprzedzenia etniczne w Polsce
M Bilewicz, M Bukowski, A Cichocka, M Winiewski, A Wójcik
Raport z ogólnopolskiego sondażu Polish Prejudice Survey 2009, 2009
10*2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20