Obserwuj
Mikołaj Winiewski
Mikołaj Winiewski
Zweryfikowany adres z psych.uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of the communication medium, form of violence, and empathy
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Journal of Community & Applied Social Psychology 23 (1), 37-51, 2013
3912013
Harmful Ideas, The Structure and Consequences of Anti‐S emitic Beliefs in P oland
M Bilewicz, M Winiewski, M Kofta, A Wójcik
Political Psychology 34 (6), 821-839, 2013
3132013
Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization
W Soral, M Bilewicz, M Winiewski
Aggressive behavior 44 (2), 136-146, 2018
2922018
In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs
M Marchlewska, A Cichocka, F Łozowski, P Górska, M Winiewski
The Journal of social psychology 159 (6), 766-779, 2019
1772019
Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of affective versus cognitive empathy in increasing prosocial cyberbystander behavior
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Frontiers in psychology 9, 799, 2018
1212018
Mowa Nienawiści. Raport z badań sondażowych
M Bilewicz, M Marchlewska, W Soral, M Winiewski
Fundacja im. Stefana Batorego, 2014
104*2014
When Authoritarians Confront Prejudice. Differential Effects of SDO and RWA on Support for Hate‐Speech Prohibition
M Bilewicz, W Soral, M Marchlewska, M Winiewski
Political Psychology 38, 87–99, 2017
1022017
Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych
M Winiewski, K Hansen, M Bilewicz, W Soral, A Świderska, D Bulska
Fundacja im. Stefana Batorego, 2017
100*2017
The role of short-and long-term cognitive empathy activation in preventing cyberbystander reinforcing cyberbullying behavior
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 18 (4), 241-244, 2015
922015
Sytuacja Społeczna Osób LGBTA. Raport Za Lata 2015–2016 [The Social Situation of LGBTA People. Report for the Years 2015–2016]
M Świder, M Winiewski
Sytuacja Społeczna Osób LGBTA. Raport Za Lata 2015–2016 [The Social …, 2017
75*2017
Antisemitism in current Poland: Psychological, religious and historical aspects
M Bilewicz, M Winiewski, Z Radzik
Journal for the Study of Antisemitism 4, 801-820, 2012
46*2012
The behavioral approach and inhibition systems' role in shaping the displaced and direct aggressive reaction to ostracism and rejection
J Rajchert, M Winiewski
Personality and Individual Differences 88, 272-279, 2016
412016
Complementary stereotyping of ethnic minorities predicts system justification in Poland
A Cichocka, M Winiewski, M Bilewicz, M Bukowski, JT Jost
Group Processes & Intergroup Relations 18 (6), 788-800, 2015
392015
The role of comparative victim beliefs in predicting support for hostile versus prosocial intergroup outcomes
JR Vollhardt, JC Cohrs, ZP Szabó, M Winiewski, MS Twali, ...
European Journal of Social Psychology 51 (3), 505-524, 2021
37*2021
On old-fashioned versus modern homonegativity distinction: Evidence from Poland
P Górska, M Bilewicz, M Winiewski, A Waszkiewicz
Journal of homosexuality 64 (2), 256-272, 2017
342017
Variability of the relationship between personality and mood
M Zajenkowski, E Goryńska, M Winiewski
Personality and individual differences 52 (7), 858-861, 2012
342012
Uprzedzenia w Polsce
Wydawnictwo Liberi Libri, 2015
32*2015
Invisible to the state. Institutional sexual stigma and collective action of LGB individuals in five East European countries
P Górska, M Bilewicz, M Winiewski
Group Processes & Intergroup Relations 20 (3), 367-381, 2017
252017
Uprzedzenia etniczne w Polsce
M Bilewicz, M Bukowski, A Cichocka, M Winiewski, A Wójcik
Raport z ogólnopolskiego sondażu Polish Prejudice Survey 2009, 2009
25*2009
Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków
A Świderska, M Winiewski, K Hansen
Centrum Badań nad Uprzedzeniami, 2016
21*2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20