Obserwuj
Anna Moszyńska
Anna Moszyńska
Zweryfikowany adres z law.umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku
A Moszyńska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
112019
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
A Falkowska
Wolters Kluwer, 2010
102010
Prace nad kodyfikacją majątkowego prawa cywilnego w latach 1950–52
A Moszyńska
Miscellanea Historico-Iuridica 14 (2), 165-180, 2015
62015
Prawo spadkowe w Polsce w latach 1918—1964—główne postulaty badawcze
A Moszyńska
Z Dziejów Prawa 15 (7), 243-255, 2014
52014
Instytucjonalne ramy ochrony konkurencji w Polsce–historia i współczesność
A Moszyńska
32013
Zapis windykacyjny w Polsce – dawniej i dziś
A Moszyńska
Rejent 1, 66-82, 2013
32013
Restytucja, odszkodowanie czy inwestycje? – reprywatyzacja majątku Niemieckiej Republiki Demokratycznej
A Falkowska
Ekonomia i Prawo 7, 269-284, 2011
32011
Szwajcarski kodeks zobowiązań w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
A Falkowska
Studia Iuridica Toruniensia 4, 2008
32008
Reprywatyzacja a konflikt interesów ekonomicznych jednostek i państwa–Polska na tle pozostałych krajów transformacji
A Moszyńska, M Moszyński
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 8 (1), 119-136, 2012
22012
Work on the Polish Civil Code in Stalinist period (1948–1956)
A Moszyńska
Právněhistorické Studie 49 (2), 30-38, 2020
12020
Fideikomisy familijne w Drugiej Rzeczypospolitej–główne postulaty badawcze
Z Naworski, T Kucharski, A Moszyńska
Czasopismo Prawno-Historyczne 72 (1), 27-43, 2020
12020
Prawo w służbie gospodarki—przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych w Polsce Ludowej
A Moszyńska
Z Dziejów Prawa 16 (8), 127-142, 2015
12015
Rola nauk historycznoprawnych w orzecznictwie współczesnego wymiaru sprawiedliwości
A Moszyńska, Z Naworski
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 8 (Zeszyt 1), 93-106, 2015
12015
Politics and Inheritance Law. Endeavours to Keep Classical Rules of Inheritance Law in the Polish Civil Code
A Moszyńska
12014
Użyteczność historii prawa dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości
A Moszyńska, Z Naworski
Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
12014
Mniejszość białoruska i jej Kościół u schyłku istnienia II Rzeczypospolitej
A Moszyńska, Z Naworski
Studia Prawnoustrojowe 26, 187- 202, 2014
12014
Ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce–krytyczna analiza regulacji z lat 2008-2012
A Moszyńska
Oeconomia Copernicana 4 (1), 101-115, 2013
12013
Polityczne uwarunkowania prawa spadkowego. Prace nad zmianami w prawie spadkowym w latach 1947–1964
A Moszyńska
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013
12013
Międzynarodowe ujednolicanie prawa zobowiązań w okresie międzywojennym
A Moszyńska
12012
Ochrona konsumenta na przełomie epok – instytucja rękojmi w prawie najnowszym
A Falkowska
Zeszyty Prawnicze UKSW 11, 101-128, 2011
12011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20