Obserwuj
Ігор Держко
Ігор Держко
професор, завідувач кафедри філософії та економіки, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Zweryfikowany adres z meduniv.lviv.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Політична культура громадянського суспільства в контексті синергетичної парадигми
ІЗ Держко
Грані, 11-16, 2015
72015
Метафізичні функції цінностей в парадигмі соціокультурного життя
І Держко
Гілея: науковий вісник, 237-241, 2014
42014
Метафизические функции ценностей в парадигме социокультурной жизни
І Держко
Гилея: научный вестник, 237-241, 2014
4*2014
Трансформація політичної культури суспільства в умовах демократичного державотворення
ІЗ Держко, ІО Парубчак
Публічне управління: теорія та практика, 198-204, 2013
32013
НІЦШЕАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ “ПЕРЕОЦІНКИ ВСІХ ЦІННОСТЕЙ" В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОСТЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛЮДИНИ
І Держко
Севастопольский национальный технический университет, 2010
32010
Національна свідомість та культура у формуванні громадсько–політичних відносин сучасного суспільства
ІЗ Держко
Гілея: науковий вісник, 260-263, 2015
22015
Метафізика людини в концепції «переоцінки всіх цінностей» Ф. Ніцше
ІЗ Держко, I Derzhko, ИЗ Держко
Політехніка, 2010
22010
Национальное сознание и культура в формировании общественно-политических отношений современного общества
ІЗ Держко
Гилея: научный вестник, 260-262, 2015
2015
Особливості політичної соціалізації у процесах трансформації суспільних відносин
ІЗ Держко
Гілея: науковий вісник, 191-195, 2015
2015
Многомерность бытия человека в структуре ценностного процесса
І Держко
Гилея: научный вестник, 188-192, 2014
2014
Соціокультурні передумови формування класичної метафізики
ІЗ Держко
Грані, 6-10, 2014
2014
Соціально-філософські аспекти взаємодії особистості та суспільства в системі суспільно-владних відносин
І Держко, О Кучабський
Публічне управління: теорія та практика, 175-181, 2014
2014
Багатовимірність буття людини в структурі ціннісного процесу
І Держко
Гілея: науковий вісник, 188-192, 2014
2014
Система ціннісних орієнтацій у соціальному врегулюванні взаємовідносин особи та суспільства
І Держко
Гілея: науковий вісник, 158-162, 2013
2013
МІСЦЕ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ У ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ КОНЦЕПЦІЇ І. ФРАНКА
О Морозом, М Возняком, А Брагінцем, О Білоусом, А Астаф’єв, ...
2012
Об'єкти метафізичного пізнання: сутність і продуктивний зміст
ІЗ Держко
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2010
2010
Метафизика человека в концепции «переоценки всех ценностей» Ф. Ницше
ІЗ Держко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
2010
Метафізичний дискурс буття свідомості: феноменологічний аналіз
ІЗ Держко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2009
2009
Метафізичне знання у трансформаціях епох
ІЗ Держко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
2008
Модальні цінності смислів соціокультурного буття
ІЗ Держко
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20