Tomasz Przybyła
Title
Cited by
Cited by
Year
Does cyberspace increase young children's numerical performance? A brief overview from the perspective of cognitive neuroscience
M Klichowski, T Przybyla
AMU Press, 2017
62017
Neuro-MIG: A European network on brain malformations.
GMS Mancini, N Neuro-MIG
European journal of medical genetics, 2018
52018
Participating in physical classes using Eduball stimulates acquisition of mathematical knowledge and skills by primary school students
I Cichy, M Kaczmarczyk, S Wawrzyniak, A Kruszwicka, T Przybyla, ...
Frontiers in psychology 11, 2194, 2020
42020
„Cyfrowe liczby”: Przykłady narzędzi ICT służących kształtowaniu kompetencji matematycznych ucznia poprzez stymulację praksji
T Przybyła, M Klichowski
Kuratorium Oświaty w Poznaniu., 2018
32018
Codzienne operacje arytmetyczne a problem kosztów podwójnego zadania: raport z eksperymentu behawioralnego kontrolowanego elektroencefalografem
T Przybyła, M Klichowski
Studia Edukacyjne, 145-155, 2018
22018
Smartphones and children’s mathematics
T Przybyła, A Basińska, M Klichowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
22014
Programy typu reality show – perspektywa edukacyjna
T Przybyła
Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, 2008
22008
Zastosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej: Eksperyment SpeedMath z udziałem uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
T Przybyła, M Duszczak, A Kruszwicka, W Rochatka, M Klichowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021
12021
Dziecięca matematyka
T Przybyła, M Bronikowski, B Bzdęga, I Cichy, J Hofman, O Hrybiuk, ...
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
12020
Recenzje i noty
T Przybyła
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
12013
WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W PRACY Z DZIEĆMI Z DYSKALKULIĄ
T Przybyła
Społeczeństwo. Edukacja. Język 14 (1), 2021
2021
TECHNOLOGICZNE WSPOMAGANIE UCZENIA SIĘ MATEMATYKI
T PRZYBYŁA
POZNAŃ 2021 4, 101, 2021
2021
Neuro-edu-techno (NET) approach in studies on educational therapy for developmental delays: A case of focal cortical dysplasia
T Przybyła, M Klichowski
Studia Edukacyjne, 97-106, 2019
2019
Zabawki czy narzędzia edukacyjne? O technologiach informacyjno-komunikacyjnych w rękach współczesnych dzieci
T Przybyła
Zabawka-przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski, 161-178, 2016
2016
A jednak offline”: doniesienia z jakościowych badań nad hybrydyzacją samorzutnej aktywności poznawczej
S Cichocki, R Czysz, T Przybyła, M Klichowski
Studia Edukacyjne, 117-129, 2016
2016
Addiction to new media. Does it require a different approach at school?
M Przybyła, T Przybyła
Educational and socio-cultural competences of contemporary teachers, 113-129, 2015
2015
Uzależnienia od nowych mediów–czy wymagają innego podejścia w szkole?
M Przybyła, T Przybyła
Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli …, 2015
2015
Gadżet czy narzędzie intelektualne? O telefonie komórkowym w rękach adolescenta
T Przybyła
Kultura popularna i społeczne konstrukcje tożsamości, 51-64, 2011
2011
Telefon komórkowy w komunikowaniu się adolescentów – perspektywa edukacyjna
T Przybyła
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych …, 2010
2010
Technology-based educational therapy for developmental delays caused by focal cortical dysplasia
T Przybyla, M Klichowski
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20