Janusz D±browski
TitleCited byYear
Metodyczne aspekty pomiaru efektywno¶ci przedsiębiorstw portowych
J D±browski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 9, 31-50, 2012
122012
Funkcja logistyczna portów morskich
H Klimek, J D±browski
Logistyka, 2012
72012
Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych
H Klimek, J D±browski
Współczesna gospodarka 5 (4), 47-63, 2014
52014
Europejska polityka portowa
H Klimek, J D±browski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2011
42011
Polskie porty morskie w l±dowo-morskich łańcuchach transportowych
H Klimek, J D±browski
Logistyka, 92-97, 2013
22013
Zakupy a logistyka zaopatrzenia i marketing zakupów
J D±browski
Współczesna Gospodarka 2 (2), 55-66, 2011
22011
Corporate social responsibility of the Port of Gdynia
H Klimek, J D±browski
SHS Web of Conferences 57, 01017, 2018
12018
Proces kształtowania systemu zarz±dzania portami morskimi w Polsce
J D±browski
Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2014
12014
Analiza systemów i modeli zarz±dzania portami morskimi w Unii Europejskiej
J D±browski, H Klimek
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar, 2014
12014
Analiza warto¶ci produktów zaopatrzeniowych
J D±browski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2009
12009
Wpływ działalno¶ci zakupowej na wyniki firmy
J D±browski
Logistyka, 36-37, 2006
12006
Corporate social responsibility of the Port of Gdansk
H Klimek, A Michalska-Szajer, J D±browski
59 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 72-82, 2019
2019
Polskie porty morskie na rynkach usług portowych
H Klimek, J D±browski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2018
2018
Container terminals competitive factors–results of an international survey
A Kaliszewski, A Kozłowski, J D±browski, H Klimek
SHS Web of Conferences 58, 01014, 2018
2018
Zintegrowany łańcuch dostaw-współczesna koncepcja zarz±dzania
J D±browski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, 2017
2017
Bałtycka baza masowa sp. z oo jako ogniwow łańcuchach dostaw. Studium przypadku
J D±browski, B Szymanowska, H Klimek
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, 2017
2017
Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw
E Ignaciuk, J D±browski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, 2017
2017
Działania sprzyjaj±ce umacnianiu relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
J D±browski, T Gutowski, A Oniszczuk-Jastrz±bek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
2016
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
J D±browski, T Gutowski, J Żurek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
2016
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w obszarze zarz±dzania
J D±browski, K Dobrowolski, A Oniszczuk-Jastrz±bek, K Szałucki, D Wach, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20