Janusz Dąbrowski
TytułCytowane przezRok
Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych
J Dąbrowski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 9, 31-50, 2012
102012
Funkcja logistyczna portów morskich
H Klimek, J Dąbrowski
Logistyka, 2012
72012
Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych
H Klimek, J Dąbrowski
Współczesna gospodarka 5 (4), 47-63, 2014
52014
Europejska polityka portowa
H Klimek, J Dąbrowski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2011
42011
Polskie porty morskie w lądowo-morskich łańcuchach transportowych
H Klimek, J Dąbrowski
Logistyka, 92-97, 2013
22013
Zakupy a logistyka zaopatrzenia i marketing zakupów
J Dąbrowski
Współczesna Gospodarka 2 (2), 55-66, 2011
22011
Analiza systemów i modeli zarządzania portami morskimi w Unii Europejskiej
J Dąbrowski, H Klimek
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar, 2014
12014
Analiza wartości produktów zaopatrzeniowych
J Dąbrowski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2009
12009
Wpływ działalności zakupowej na wyniki firmy
J Dąbrowski
Logistyka, 36-37, 2006
12006
Container terminals competitive factors–results of an international survey
A Kaliszewski, A Kozłowski, J Dąbrowski, H Klimek
SHS Web of Conferences 58, 01014, 2018
2018
Corporate social responsibility of the Port of Gdynia
H Klimek, J Dąbrowski
SHS Web of Conferences 57, 01017, 2018
2018
Zintegrowany łańcuch dostaw-współczesna koncepcja zarządzania
J Dąbrowski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, 2017
2017
Bałtycka baza masowa sp. z oo jako ogniwow łańcuchach dostaw. Studium przypadku
J Dąbrowski, B Szymanowska, H Klimek
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, 2017
2017
Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw
E Ignaciuk, J Dąbrowski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, 2017
2017
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
J Dąbrowski, T Gutowski, J Żurek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
2016
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo w obszarze zarządzania
J Dąbrowski, K Dobrowolski, A Oniszczuk-Jastrząbek, K Szałucki, D Wach, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
2016
Lądowo-morskie systemy transportowe: wybrane zagadnienia: InfoGlobMar 2015
J Dąbrowski, J Miklińska, T Nowosielski
Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2015
2015
Zarządzanie relacjami kupujący-dostawca w łańcuchach dostaw
J Dąbrowski, H Klimek
Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2015
2015
Kompetencje menedżerów i pracowników w strukturze zasobów przedsiębiorstwa
J Dąbrowski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2015
2015
Strategia rozwoju jako instrument kształtowania rynkowych zachowań portu morskiego w Gdyni
H Klimek, B Szymanowska, J Dąbrowski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20