Janusz D±browski
Title
Cited by
Cited by
Year
Metodyczne aspekty pomiaru efektywno¶ci przedsiębiorstw portowych
J D±browski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 9, 31-50, 2012
132012
Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych
H Klimek, J D±browski
Współczesna gospodarka 5 (4), 47-63, 2014
82014
Funkcja logistyczna portów morskich
H Klimek, J D±browski
Logistyka, 2012
82012
Europejska polityka portowa
H Klimek, J D±browski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 8, 11-34, 2011
52011
Polskie porty morskie w l±dowo-morskich łańcuchach transportowych
H Klimek, J D±browski
Logistyka, 92-97, 2013
32013
Key factors of container port competitiveness: a global shipping lines perspective
A Kaliszewski, A Kozłowski, J D±browski, H Klimek
Marine Policy, 103896, 2020
22020
Corporate social responsibility of the Port of Gdynia
H Klimek, J D±browski
SHS Web of Conferences 57, 01017, 2018
22018
Zakupy a logistyka zaopatrzenia i marketing zakupów
J D±browski
Współczesna Gospodarka 2 (2), 55-66, 2011
22011
Corporate social responsibility of the Port of Gdansk
H Klimek, A Michalska-Szajer, J D±browski
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2019
12019
Polskie porty morskie na rynkach usług portowych
H Klimek, J D±browski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2018
12018
Container terminals competitive factors–results of an international survey
A Kaliszewski, A Kozłowski, J D±browski, H Klimek
SHS Web of Conferences 58, 01014, 2018
12018
Strategie rozwoju i integracji dostawców w zarz±dzaniu łańcuchami dostaw
J D±browski
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 14--22, 2015
12015
Proces kształtowania systemu zarz±dzania portami morskimi w Polsce
J D±browski
Porty morskie i żegluga w systemach transportowych. Gdańsk: Instytut …, 2014
12014
Analiza systemów i modeli zarz±dzania portami morskimi w Unii Europejskiej
J D±browski, H Klimek
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar, 2014
12014
Koncepcja pomiaru konkurencyjno¶ci portów morskich
J D±browski
Współczesna Gospodarka 1 (1), 57-67, 2010
12010
Analiza warto¶ci produktów zaopatrzeniowych
J D±browski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2009
12009
Wpływ działalno¶ci zakupowej na wyniki firmy
J D±browski
Logistyka, 36-37, 2006
12006
Survey data on global shipping lines assessing factors of container port competitiveness
A Kaliszewski, A Kozłowski, J D±browski, H Klimek
Data in Brief 30, 2020
2020
Corporate social responsibility of the Ports of Szczecin and ¦winouj¶cie
H Klimek, A Michalska-Szajer, J D±browski
61 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 99-107, 2020
2020
ZINTEGROWANY ŁAŃCUCH DOSTAW–WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA ZARZˇDZANIA
J D±browski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20