Obserwuj
Arleta Szadziewska
Arleta Szadziewska
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The disclosure of non-financial information by stock-exchange-listed companies in Poland, in the light of the changes introduced by the Directive 2014/95/EU
A Szadziewska, E Spigarska, E Majerowska
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 65-95, 2018
572018
Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI
A Paszkiewicz, A Szadziewska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 668 (41), 2011
452011
Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej
A Szadziewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
412013
Advantages and disadvantages of the blended-learning method used in the educational process at the faculty of management at the University of Gdansk, in the opinion of …
A Szadziewska, J Kujawski
ICERI2017 Proceedings, 3938-3946, 2017
392017
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw
E Śnieżek, J Krasodomska, A Szadziewska
Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018
372018
Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR
A Szadziewska
Zarządzanie i Finanse 11 (4, cz. 4), 2013
302013
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski–stan i kierunki zmian
A Szadziewska
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 90-112, 2002
302002
Wybrane zagadnienia z zakresu wykorzystania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski i Niemiec
A Szadziewska
Zeszyty teoretyczne rachunkowości, 54-65, 2002
282002
Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
A Szadziewska
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 95-123, 2014
272014
Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw
A Szadziewska, A Paszkiewicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1 (1), 77-90, 2011
272011
Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych
A Paszkiewicz, A Szadziewska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 625, 295-311, 2011
242011
Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych
A Szadziewska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 141-149, 2015
212015
Rachunkowość zarządcza a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
A Szadziewska, I Majchrzak, M Remlein, A Szychta
Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z oo, 2021
172021
Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności przedsiębiorstw
A Szadziewska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 155-168, 2010
152010
Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw
A Szadziewska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 261-270, 2014
142014
Koszty środowiskowe i ich ujęcie systemie rachunków przedsiębiorstwa
A Szadziewska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 145-160, 2006
112006
Environmental reporting by large companies in Poland
A Szadziewska
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 97-119, 2012
102012
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska i ich wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa
A Szadziewska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1 (1), 381-394, 2011
102011
Non-financial reporting by an international corporation in the light of new mandatory regulations
A Szadziewska, B Kotowska, L Kloviene, S Legenchyk, D Prša, ...
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2020
82020
The usefulness of the blended-learning method in the opinion of full-time students of the Gdansk University
A Szadziewska, J Kujawski
EDULEARN16 Proceedings, 1792-1801, 2016
82016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20