Dariusz Woźniak
Dariusz Woźniak
Assistant Professor, Departament of Economics, Nowy Sącz Graduate School of Business - National
Verified email at wsb-nlu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN?
T Kudłacz, D Woźniak
Public Governance/Zarządzanie Publiczne, 19-32, 2009
202009
CELE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH
J Sokołowska-Woźniak, D Woźniak
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz …, 2008
72008
Identyfikacja przewag konkurencyjnych regionu
D Woźniak
Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu, 2010
52010
Formułowanie strategii rozwoju województw – wnioski z badań eksploracyjnych
P Czarnecki, D Woźniak
Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, 89-100, 2012
42012
REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES IN THE LIGHT OF SELECTED EX-ANTE EVALUATION CRITERIA
T Kudłacz, D Woźniak
Studia Regionalia 26, 31-53, 2010
42010
Measuring the relative efficiency of economic sectors. Advices for policy makers in Poland,
P Czarnecki, R Szarota, D Woźniak
MANAGEMENT BUSINESS INNOVATION (at present: JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP …, 2010
42010
Ocena efektywności polityki regionalnej
T Kudłacz, D Woźniak
Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna, 89-118, 2007
42007
Methodological problems in the design of indicators in social sciences with the focus on socio-economic geography
T Czyż
Studia Regionalia, 49-61, 2017
32017
Wsparcie innowacji w ramach Umowy Partnerstwa oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
J Sokołowska-Woźniak, D Woźniak
Innowatyka - nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiebiorców …, 2014
3*2014
Ocena pozycji konkurencyjnej regionu w wybranych sekcjach PKD na przykładzie województwa małopolskiego
D Woźniak
Studia KPZK 131, 93-108, 2010
32010
Skuteczność polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise
T Kudłacz, D Woźniak
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 71-93, 2006
22006
The effectiveness of voivodship contracts in Poland in 2001-2003 in the light of PARADISE method evaluation
D Woźniak
Studia Regionalia 18, 179-190, 2006
22006
TRADE CREDIT IN POLISH COMPANIES AN EMPIRICAL ANALYSIS OF MACROECONOMIC FACTORS INFLUENCING PAYMENT DELAYS
D Woźniak, J Sokołowska-Woźniak, B Jankowiak, A Cwynar, W Cwynar, ...
BUSINESS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS FACING INCREASED COMPETITION AND …, 2018
12018
The comparison of funds allocation under the Regional Operational Programmes in 2007-2013 and 2014-2020 programming periods
J Sokołowska-Woźniak, D Woźniak
Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University and Foundation for the …, 2016
12016
Specializations and competitive advantages of Polish regions. Analysis in years 2005–2012
D Woźniak
Studia Regionalia, 2015
12015
The Study of the Relative Efficiency of Selected Commune Offices Located in Nowy Sacz, Limanowa and Gorlice Poviats
P Czarnecki, R Szarota, D Woźniak
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and …, 2015
12015
Od kształcenia do innowacji – szkoła wyższa jako organizacja naukowo-badawcza
D Woźniak, T Zacłona
Współczesne zarządzanie 2, 160-167, 2012
1*2012
Scientific Research Priorities–2018: theoretical and practical value: vol. 3
D Woźniak
2019
Kompleksowe systemy zarządzania uczelnią wyższą na przykładzie Cloud Academy (CloudA)
A Kornatka, D Woźniak
2018
THE ASSESSMENT OF SWOT APPLICATION IN PROGRAMMING OF REGIONAL DEVELOPMENT IN POLAND. RPO’S CASE STUDY
D Woźniak, J Sokołowska-Woźniak
BUSINESS AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS FACING INCREASED COMPETITION AND …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20