Obserwuj
Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z upwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Socio‐environmental vulnerability mapping for environmental and flood resilience assessment: the case of ageing and poverty in the City of Wrocław, Poland
S Szewrański, M Świąder, JK Kazak, K Tokarczyk‐Dorociak, J Van Hoof
Integrated environmental assessment and management 14 (5), 592-597, 2018
702018
Pluvial Flood Risk Assessment Tool (PFRA) for rainwater management and adaptation to climate change in newly urbanised areas
S Szewrański, J Chruściński, J Kazak, M Świąder, K Tokarczyk-Dorociak, ...
Water 10 (4), 386, 2018
662018
The impact of a large city on land use in Suburban area–the case of Wrocław (Poland)
K Tokarczyk-Dorociak, J Kazak, S Szewrański
Journal of Ecological Engineering 19 (2), 89-98, 2018
482018
A location intelligence system for the assessment of pluvial flooding risk and the identification of storm water pollutant sources from roads in suburbanised areas
S Szewrański, J Chruściński, J Van Hoof, JK Kazak, M Świąder, ...
Water 10 (6), 746, 2018
452018
Urban adaptation to climate change plans and policies–the conceptual framework of a methodological approach
J Kiełkowska, K Tokarczyk-Dorociak, J Kazak, S Szewrański, J Van Hoof
Journal of Ecological Engineering 19 (2), 50-62, 2018
262018
Changes in water demand patterns in a European city due to restrictions caused by the COVID-19 pandemic
JK Kazak, S Szewranski, T Pilawka, K Tokarczyk-Dorociak, K Janiak, ...
Desalination and water treatment 222 (2021), 1-15, 2021
242021
Location support system for energy clusters management at regional level
S Szewrański, M Bochenkiewicz, M Kachniarz, JK Kazak, M Sylla, ...
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 354 (1), 012021, 2019
202019
Effectiveness of strategic environmental assessment in Poland
K Tokarczyk-Dorociak, JK Kazak, H Anna, S Szewrański, M Świąder
Impact Assessment and Project Appraisal 37 (3-4), 279-291, 2019
182019
Rainwater management in the urban landscape of Wroclaw in terms of adaptation to climate changes
K Tokarczyk-Dorociak, E Walter, K Kobierska, R Kołodyński
Journal of Ecological Engineering 18 (6), 171-184, 2017
172017
Post-industrial landscape transformation and its application for geotourism, education and recreation–an example of the Wide Mt. near Strzegom, Lower Silesia/Poland
K Tokarczyk-Dorociak, MW Lorenc, B Jawecki, K Zych-Głuszyńska
Z. Dt. Ges. Geowiss.(German J. Geol.) 166 (2), 195-203, 2015
122015
Aspekty prawne zmiany granic administracyjnych gmin
M Sobota, B Jawecki, K Tokarczyk-Dorociak
Regional Barometer. Analyses & Prognoses, 31-38, 2012
122012
On the usefulness of guidelines and instructions for environmental assessment–a qualitative study of the helpfulness perceived by Polish practitioners
K Tokarczyk-Dorociak, JK Kazak, S Szewrański, A Haładyj, Ł Szkudlarek, ...
Impact Assessment and Project Appraisal 37 (2), 150-164, 2019
92019
How to Support Better Decision Making for Sustainable Development?
J Chruscinski, JK Kazak, K Tokarczyk-Dorociak, S Szewranski, M Swiader
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (11), 112008, 2019
72019
The role of carp fish ponds in the water management of the river basins
A Drabiński, B Jawecki, K Tokarczyk-Dorociak
Multifunctionality in pond aquaculture in Poland. Perspectives and Prospects …, 2010
72010
Rekomendacje w zakresie prowadzenia analiz krajobrazowych na potrzeby wyznaczania stref ochrony krajobrazu
I Niedźwiecka-Filipiak, P Ozimek, M Akincza, L Kochel, D Krug, M Sobota, ...
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2017
62017
Analiza zapisów regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 w kontekście finansowania inwestycji z zakresu OZE
M Świąder, K Tokarczyk-Dorociak, S Szewrański, J Kazak
Rynek Energii, 72--80, 2016
62016
Quarries in the landscape of the county of Strzelin—Native rock materials in the local architecture
B Jawecki, MW Lorenc, K Tokarczyk-Dorociak
Z. Deutsch. Gesellsch. Geowissensch 166, 205-225, 2015
62015
Rola stawów rybnych typu karpiowego w gospodarce wodnej zlewni rzek-W: M
A Drabiński, B Jawecki, K Tokarczyk-Dorociak
Cieśla i J. Śliwiński (red.). Wielofunkcyjność gospodarki stawowej w Polsce …, 2010
62010
Pluvial flood risk assessment tool (PFRA) for rainwater management and adaptation to climate change in newly urbanised areas. Water 10, 386
S Szewrański, J Chruściński, J Kazak, M Świąder, K Tokarczyk-Dorociak, ...
52018
Spatio-temporal assessment of energy consumption and socio-economic drivers in rural areas in Poland
S Szewranski, M Kachniarz, M Sylla, M Swiader, K Tokarczyk-Dorociak
Engineering for Rural Development 18, 1372-1378, 2019
42019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20